Právě se nacházíte:

Dětský integrační tábor

Městská část Prahy 7 již 7.rokem pořádá tábor pro děti ze sociálně či jinak znevýhodněných rodin. Letos byla vybrána lokalita Králíky , Penzion Heřmanice, v době od 1.8.-15.8.2009. Jedná se o 30dětí a 8 dospělých z řad pracovníků ÚMČ a externích pracovníků.

Městská část Prahy 7 již 7.rokem pořádá tábor pro děti ze sociálně či jinak znevýhodněných rodin. Letos byla vybrána lokalita Králíky , Penzion Heřmanice, v době od 1.8.-15.8.2009. Jedná se o 30dětí a  8 dospělých z řad pracovníků ÚMČ a externích pracovníků.

Vzhledem k tomu, že naší MČ byl na letošní rok poskytnut grant MHMP z oblasti prevence kriminality ve výši bezmála 260 000,-Kč, tábor se může uskutečnit v kvalitnějším ubytovacím zařízení než v loňském roce v Ujčově na Vysočině

Dětských integračních táborů pořádaných naší městskou částí se účastní pravidelně děti od 7 do 17 let  z řad rómské národnostní menšiny, z dětských domovů pro dlouhodobé psychické a fyzické týrání, ze sociálně znevýhodněných nebo neúplných rodin. Dále se jedná o děti, které jsou klienty koordinátorky pro děti a mládež vedené z důvodu krádeží a užívání omamně psychotropních látek

Ubytování je  zajištěno v penzionu v pokojích s příslušenstvím. Stravování je zajištěno 5krát denně, vč. zajištění pitného režimu. V tomto ohledu je nezbytné dohlížet na stravování dětí (nemají zažitý pravidelný stravovací režim) a pravidelné mytí vč. čištění zubů, které velká část dětí také nemá osvojené.

Denní program bude plánován vždy dva dny předem. Je však nutné brát ohled na počasí a momentální únavu dětí. Tábor je jako předešlý zaměřen na sportovní aktivity a letos bude probíhat celotáborová hra se zaměřením na „zálesáctví“.

V loňském roce se jmenovala  „ Planety vesmíru“. Tato hra byla zaměřena na rozvoj tvořivosti, fantazie dětí a praktických motorických dovedností. Byl kladen důraz na práci v týmu, na zodpovědnost jednotlivých členů družstev a vůdčí  a koordinační schopnosti kapitánů týmů.

V loňském roce proběhly čtyři celodenní výlety – návštěva hradu Pernštejna vč. prohlídky s výkladem, návštěva westernového městečka „Šiklův mlýn“, kde proběhly dvě představení a děti se zúčastnily atrakcí jako jízda na koni, na býku, jízda historickým vláčkem. Další výlet byl do Jihlavy, kde se navštívilo „Jihlavské podzemí“ a aquapark, poslední výlet do Blanska byl vyplněn návštěvou aquaparku a prohlídkou města.

Děti během loňského pobytu poznaly mnoho nových věcí, největším zážitkem byla návštěva aquaparku a jedna ze soutěžních disciplín – střelba ze vzduchové pušky.

Na závěr by bylo vhodné uvést příhodu, která svědčí o spokojenosti dětí. Dva dny po příjezdu z tábora dva sourozenci (z rodiny drogově závislých rodičů) se přišli zeptat : „za jak dlouho pojedeme zase na tábor ?“  To hovoří za vše.

Na úplný závěr lze ještě konstatovat, že bez poctivé, kvalitní práce  a profesionálního přístupu kolektivu kolem vedoucí OPD OSZ Bc. Barbory Illichové a zejména pracovnice tohoto oddělení Lucie Záhoříkové by konání toho tábora bylo nemyslitelné.