Filmový festiválek - Filmy na pódiu

Zveme vás do Divadla Radar na filmový festiválek - Filmy na pódiu (tentokrát animované), který můžete navštívit v sobotu 28. ledna od 15.00 hodin.

Zveme vás do Divadla Radar na filmový festiválek - Filmy na pódiu (tentokrát animované), který můžete navštívit v sobotu 28. ledna od 15.00 hodin.

Program:

Začalo to v Grand Café
- zábavný a vysoce poučný dokument o vynálezu kinematografu pečlivě na plátno vyvedený

Zánik domu uvaděčova
- animovaný náznak hororu herci nadšeně odehraný

Císařova návštěva
- stručný lexikon o historii a popisu části Prahy 6 - Břevnova dle historických pramenů v přirozených barvách

O pivu pražském
- kousek z historie výroby a konzumace nám tak oblíbeného nápoje, kde herci v originálních kostýmech se zde předvádějí a dílo tak silně umocňují

A další filmová překvapení mladých tvůrců nejsou vyloučena…