INDIÁNI V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Na dvě zbrusu nová týpí a umělecky zpracované pítko mohou nově při procházce zahradou narazit návštěvníci v části označené Severoamerická prérie. A na toho, kdo dorazí v sobotu 9. června, čeká navíc nefalšovaný indiánský program. Akce Buďte s námi indiány přináší bohatý program pro nejmenší i starší.

Po celý den:

Malování na obličej, střelba z luku, výroba náramků, vaření a ochutnávka placek, seznámení s rostlinami z „indiánské“ zahrady, posezení u ohně, povídání s indiány, ochutnávka čokolády a kakaových bobů, ukázka ochucování čokolády, výklad o používání kakaových bobů jako platidla, možnost opékání špekáčku.
 
Od 17 do 19 h:
 
Zpěv a poutavé vyprávění tradičních indiánských písní, legend a bájí v podání skupiny Wanbli Ohitika.
 
A ještě něco navíc:
 
Ve 14 h proběhne křest pítka (foto vpravo). To pro zahradu vyrobil výtvarník Lukáš Gavlovský, jenž je autorem celé řady dřevěných uměleckých děl v zahradě (ano, je to on, kdo byl spolutvůrce voskového srdce pro V. Havla). Z jeho dílny vzešly např.: soubor lavic, akátový chodník a model zkamenělého cévního svazku na expozici Mexiko, pítka v expozici Lesních biotopů, vyhlídková mola nad jezírky, odpočívadla, lithofon, zvukovody,…
 
Buďte s námi indiány:  sobota 9. června; BZ Troja - Severoamerické prérie, 9 - 17 h