MČ Praha 7 získala ocenění za své webové stránky

V úterý 12. března 2013 byly v Rezidenci primátora vyhlášeny výsledky pražského krajského kola soutěží Zlatý erb 2013 a Junior Erb 2013. V kategorii „Nejlepší webová stránka města“ získala Městská část Praha 7  třetí místo. 

„Kvalitu i množství informací na webových stránkách se snažíme neustále vylepšovat. Nejde jen o dostupnost a srozumitelnost, ale především o snadný přístup a ovládání jednotlivých aplikací. Požadavky veřejnosti v tomto kontextu reflektujeme v maximální možné míře“, uvedl tajemník Úřadu MČ Praha 7 Ing. Josef Dušek.

Zpracování a obsahu webových stránek obcí se vedle dalších kritérií věnoval také nedávný srovnávací průzkum Město pro byznys, v němž byla MČ Praha 7 v listopadu loňského roku vyhodnocena jako druhá podnikatelsky nejpřívětivější městská částí v Praze.  
 
Cílem tradiční celorepublikové soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Smysl soutěže spočívá nejen ve vlastním srovnávání webových stránek měst a obcí, ale rovněž poskytuje webmasterům a provozovatelům stránek reflexi a užitečné podněty pro další rozvoj.
 
Do letošního, v pořadí již 15. ročníku pražského kola soutěže Zlatý erb 2013 bylo přihlášeno celkem 20 městských částí. Soutěžilo se ve třech tradičních kategoriích Nejlepší webová stránka města, Nejlepší webová stránka obce a Nejlepší elektronická služba. Vyhlášena byla rovněž Cena poroty Skokan roku a Cena veřejnosti. Součástí letošního ročníku bylo také předání ceny pro mladé tvůrce webových stránek a internetových projektů v rámci krajského kola soutěže JuniorErb 2013.