Právě se nacházíte:

O projektu

Vážení a milí účastníci,byli jste přijati na školení, které pořádá sdružení Ornita v rámci projektu „Sít EVVA- společná koncepce environmentální výchovy". Projekt vznikl v důsledku dlouholeté spolupráce některých základních a středních škol na společných přírodovědných projektech.

Vážení a milí účastníci,

byli jste přijati na školení, které pořádá sdružení Ornita v rámci projektu „Sít EVVA- společná koncepce environmentální výchovy".
Projekt vznikl v důsledku dlouholeté spolupráce některých základních a středních škol na společných přírodovědných projektech organizovaných sdružením Ornita. Zkušenosti během jejich spolupráce poukázaly na potřebu pravidelných společných setkání a přímou výměnu zkušeností pedagogů a organizátorů se zaváděním EVVO do výuky. V neformálním sdružení „Síť EVVA" se v roce 2008 uskutečnily celkem 4 společné workshopy a 1. školení EVVO Tatranská Štrba 2008. Celkový přínos z těchto setkání hodnotili účastníci jako velmi kladný. Pro velký zájem z řad loňských účastníků se proto organizátoři rozhodli uspořádat školení EVVO Tatranská Štrba také v roce 2009. Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je zefektivnit spolupráci mezi základními školami a subjekty činnými v oblasti environmentálního vzdělávaní.

Projekt by měl na školách podchytit a zároveň cíleně podněcovat a zkvalitňovat environmentální výchovu a vzdělávání. Počítá s vytvořením transparentní sítě složené ze subjektů činných v EVVO, která by se stala významnou oporou při plánování EVVO na školách.

Projekt by měl podchytil potřebu základních škol, a to získáváním informací přímo od učitelů, kteří se zabývají environmentální výchovou. V rámci projektu probíhají školení, workshopy a společná setkání, která by měla fungovat pro oboustranné předávání informací o potřebách a záměrech v EVVO.