Od října funguje na Úřadě MČ Praha 7 bezplatná finanční poradna

Finanční poradnu pro Prahu 7 zajišťuje Poradna při finanční tísni, o.p.s.  Bezplatné anonymní konzultace jsou poskytovány každý první čtvrtek v měsíci v čase od 9 do 11 hodin v budově  Úřadu MČ Praha 7, místnost č. 188 (1. patro). 

Aby přítomní odborníci mohli občanům co nejefektivněji poradit a pomoci, doporučujeme  zájemcům o konzultace s sebou přinést úvěrové smlouvy, rozsudky, případně exekuční příkazy a další dokumenty se vztahem k jejich finanční situaci.

Jakékoli dotazy k finanční poradně zodpoví pracovníci sociálního odboru  Úřadu MČ  Praha 7 v úředních hodinách nebo na tel. číslech: 220 144 097 a 220 144 147.
 
Finanční poradna letos proběhne v následujících termínech: 4. října, 1. listopadu a  6. prosince.