Odstávky vydávání E-pasů a občanských průkazů

Od 18. listopadu do 30. prosince bude omezeno přijímání žádostí a výdej E-pasů a občanských průkazů. Časový plán omezení některých úkonů a odstávek systému CDBP:

Časový plán omezení některých úkonů a odstávek systému CDBP:

Pátek 18. listopadu 2011 - Odstávka systému CDBP. V tento den nebude možné přijímat žádosti o „E-pasy“ ani vydávat vyhotovené E-pasy
 
Středa 30. listopadu 2011 -  Poslední den k podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u matričního úřadu nebo místně nepříslušného obecního úřadu obce  s rozšířenou působností (mimo místo trvalého pobytu občana)

Středa 14. prosince 2011 -  Poslední den k podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u místně příslušného obecního úřadu obce  s rozšířenou působností (v místě trvalého pobytu občana)

Pátek 16. prosince 2011 - Poslední den k podání žádosti o vydání E-pasu v roce 2011 v zahraničí na zastupitelském úřadu

Pondělí 19. prosince 2011 - Poslední den k podání žádosti o vydání E-pasu v roce 2011,  poslední možnost podat žádost o zapsání titulu do nově vydávaného E-pasu
                                         
Od úterý 27. prosince 2011 do pátku 30. prosince 2011 - Technologická odstávka systému CDBP. V tomto období nebude možné přijímat žádosti o vydání E-pasů ani vyhotovené E-pasy předávat
 
Pátek 30. prosince 2011 - Poslední termín pro zapsání titulu do již vydaných cestovních pasů (typu „blesk“ i E-pasů). Od 1. ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou.

Přijímání žádostí o vydání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (cest. pas „BLESK“) a jejich předání NEBUDE OMEZENO.

Další novinky spojené s novelou zákona o občanských průkazech:

Občanské průkazy již budou nově vydávány také dětem ve věku do 15 let (na žádost rodiče) a také občanům České republiky, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Nadále zůstává povinnost mít občanský průkaz u občanů, kteří dovršili věku 15 let a mají trvalý pobyt v České republice.

Do občanských průkazů už nebudou zapisovány údaje o dětech ani manželovi/manželce či partnerovi/partnerce nebo údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. Občan také může požádat, aby do jeho dokladu nebyl zapsán jeho osobní stav (ženatý, rozvedený apod.). „Od 1. ledna 2017 nebude v OP povinný zápis místa trvalého bydliště a k 1. lednu 2020 bude vypuštěn z OP zápis rodného čísla,“ doplnil náměstek primátora Michal Novák s tím, že možností zvolit si, jaké údaje v občanském průkazu budou, posiluje Ministerstvo vnitra ČR právo občana chránit své osobní údaje.