Praha 7 chce zřídit speciální konto pro děti, které nemají na oběd

Až 10 procent školních dětí v Praze neobědvá. Tento překvapivý fakt vyplynul z anonymní ankety mezi školáky ze tří pražských škol. Některé děti jídlo ze školní jídelny odmítají samy, jiným ovšem rodiče obědy neplatí, protože si to nemohou dovolit. Zástupce starosty MČ Praha 7 Bc. Daniel Štěpán se na základě alarmujících výsledků ankety proto rozhodl iniciovat zřízení speciálního Obědového konta, ze kterého budou dětem z Prahy 7, jejichž rodiče nemají na obědy peníze, vypláceny příspěvky. 

"Předpokládáme, že v naší městské části se tento problém bude týkat zhruba 10 až 15 dětí. Za jeden oběd rodiče platí cca 25 Kč, což je 500 Kč na měsíc pro jednoho školáka," uvedl místostarosta Bc. Daniel Štěpán.
 
Návrh na založení konta bude v nejbližší době projednávat Rada MČ Praha 7. Obědové konto by mohlo být zřízeno již do 14 dnů. 
 
"První žádosti rodičů o příspěvek z Obědového konta bychom mohli vyřizovat již na konci září," odhaduje vedoucí odboru školství MČ Praha 7 Mgr. Filip Kuchař.
 
První dar na transparentní účet vloží sám místostarosta. "Jako občana se mne tato problematika dotýká, sám mám dvě malé děti. Doufám, že můj vklad bude inspirovat další radní, zastupitele, ale i firmy a jedince, aby na Obědové konto také přispěli," říká Štěpán s tím, že bude rád, když se nápad ujme i v dalších pražských městských částech. "Máme už také první příslib daru z řad veřejnosti a věřím, že není poslední," dodal.
 
Anketu, která měla zdokumentovat zvyklosti ohledně snídaní, svačin, obědů, večeří a trávení volného času dětí, zorganizoval na své škole jako první ředitel ZŠ T.G. Masaryka Mgr. Martin Šmíd. Na podnět Daniela Štěpána byla rozšířena také na školy v Praze 3 a Praze 4.  Celkem se jí zúčastnilo 463 žáků 1. - 9. tříd. Vyhodnocení ankety se ujala výživová specialistka MUDr. Kateřina Cajthamlová, která se v letošním roce v ZŠ T.G. Masaryka podílela na projektu Zdravá škola.