Praha 7 dokončila rekonstrukci ústředního topení ve FZŠ Umělecká

Ve středu 21. listopadu 2012 se ve FZŠ Umělecká uskutečnilo slavnostní zakončení rozsáhlé výměny ústředního topení a následné rekonstrukce tělocvičen a auly. Náklady na stavební práce činily 4,7 mil. Kč.  

„Našim hlavním cílem byla obměna starého topeného systému, který byl mnohdy ve špatném stavu, a v neposlední řadě také následná úspora provozních nákladů výměnou topného média,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský. Stavební práce ve FZŠ Umělecká probíhaly od poloviny července tohoto roku. V první fázi došlo k úpravám rozvodů a výměně těles ústředního topení ve dvou tělocvičnách, na chodbách a sociálním zařízení. Následně zde došlo k opravě omítek a maleb, rekonstrukci parketových podlah a osazení krytů na tělesa ústředního topení.

„V další etapě jsme se zaměřily na výměnu topení v aule. Jedná se o krásný novorenesanční sál z počátku minulého století, který dosud hyzdila nevzhledná tělesa ústředního topení na stěnách. Rozhodli jsme se toto topení odstranit a nahradit jej podlahovým vytápěním, čímž jsme aule vrátili její původní historický ráz,“ uvedl zástupce starosty MUDr. Tomáš Kaštovský. 
 
V aule FZŠ Umělecká dále došlo k položení nové parketové podlahy, zbroušení a ošetření původní podlahy na chodbě a dodání nových židlí. V celém sále rovněž  proběhla oprava omítky a obnova původní malby.