Praha 7 říká dost anonymnímu sdílení psích výkalů

Sedmá městská část se dlouhodobě potýká s velkou mírou znečištění psími exkrementy. V této souvislosti připravila radnice ve spolupráci s komunikační agenturou Euro RSCG kampaň v ulicích Prahy 7, která zároveň otevírá veřejnou diskuzi nad tématem identifikace psů na základě DNA analýzy psích exkrementů.

„V Praze 7 je v současné době registrováno více než 2.000 psů. Na nevelkou rozlohu naší městské části je tento počet dosti vysoký. Zároveň je třeba přihlédnout k tomu, že toto číslo nezahrnuje neregistrované psy nebo psy přihlášené na rodiče či prarodiče žijící jinde. Zároveň do parků jako je Stromovka či Letenské sady chodí psy venčit také obyvatelé okolních městských částí i ze vzdálenějších koutů Prahy. Z výše uvedeného vyplývá, že problematika znečištění psími exkrementy je u nás dlouhodobě velice ožehavá,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

„Praha 7 na neuspokojivou situaci ohledně čistoty veřejných prostranství v minulých letech reagovala především navýšením úklidových prací, nákupem dalších úklidových strojů, zvýšením počtu košů na psí exkrementy či zavedením tlakového mytí chodníků. Neustálé navyšování prostředků investovaných do úklidu však bohužel nestačí. Hlavní problém tkví v přístupu majitelů psů, z nichž mnozí necítí potřebu po svých psech uklízet. Řada občanů má stále pocit, že pokud platí za psa poplatky, hradí si tím také úklid. Tak tomu ovšem zdaleka není,“ řekl zástupce starosty Prahy 7 Josef Neuberg.

Ročně se z Prahy 7 odveze cca 125 tun psích exkrementů, což radnici stojí více než 8 mil. Kč. Výnos z poplatků za psa však ročně činí pouhých 1,7 mil. Kč, z čehož je zhruba čtvrtina odváděna hlavnímu městu.

MČ Praha 7 se proto v minulých letech v hojné míře věnovala také osvětě. Opakovaně byly realizovány kampaně, v nichž se radnice snažila na své občany apelovat, aby
po svých psech uklízeli.

„Tyto kampaně sice byly veřejností obvykle přijaty velice pozitivně, jejich dopad v praxi však nebyl tak výrazný. Proto jsme hledali možnost, jak reálně změnit přístup neukázněných pejskařů a jak více zapojit občany, kteří za znečišťování veřejných prostranství zodpovědnost nenesou, ale není jim lhostejné, v jakém prostředí zde kvůli bezohlednosti některých lidí žijí. Z tohoto důvodu jsme navázali na úspěšnou spolupráci s agenturou Euro RSCG, která se podílela i na některých našich předchozích kampaních, a společně jsme připravili iniciativu Řekněte dost anonymnímu sdílení psích výkalů,“ uvedl místostarosta Josef Neuberg.

„Pes je nejlepší přítel člověka. Bohužel díky bezohlednému chování některých majitelů nám může snadno život i znepříjemnit. Situace s psími exkrementy nabývá neúnosných rozměrů, toto chování se musí změnit. Pevně věřím, že nová iniciativa Prahy 7 pomůže nutné změny dosáhnout. Navíc jsme s městskou částí spojeni silným poutem, je totiž domovem agentury, a o to více projekt podporujeme,“ dodává Gilles Berouard, generální ředitel Euro RSCG.

V rámci kampaně „Řekněte dost anonymnímu sdílení psích výkalů“ otevírá Praha 7 veřejnou diskuzi na téma, jak zbavit neukázněné pejskaře jejich anonymity a přimět je tak po svých psech uklízet. Jako cestu k tomuto cíli vidí iniciátoři kampaně založení databáze, která by obsahovala vzorky DNA psů poskytnutých např. v rámci přihlášení psa k místnímu poplatku. Databáze by na základě analýzy DNA ze vzorku neuklizeného exkrementu umožnila dohledat majitele psa.

„Jsme si plně vědomí toho, že uvést takto radikální změnu do praxe nebude snadné.
V současné době proto ověřujeme legislativní, ekonomické i technické požadavky takového kroku. Jsem však přesvědčen, že si řada lidí uvědomuje, že kvalita životního prostředí je věcí nás všech. V této chvíli proto chceme především rozpoutat co nejširší diskuzi a zjistit, zda by veřejnost podobnou iniciativu podpořila. Za tímto účelem byly spuštěny stránky www.databazepsu.cz, kde občané mohou vyjádřit svůj názor
a případně se k naší iniciativě připojit. “ doplnil starosta Marek Ječmének.

Kampaň „Řekněte dost anonymnímu sdílení psích výkalů“ probíhá na území Prahy 7 souběžně s jarním čištěním komunikací. Vždy den před čištěním jsou v ulicích v dané lokalitě označeny neuklizené exkrementy cedulkami s motivy kampaně „Řekněte dost…“ Po uklizení ulic zde navíc bude městská policie ve zvýšené míře kontrolovat udržování pořádku. Zapojeni jsou rovněž studenti a žáci škol z Prahy 7, kteří budou v průběhu kampaně rozdávat informační materiály. Iniciativa „Řekněte dost…“ je již v současné době rovněž živě komunikována přes sociální sítě.

Více na www.databazepsu.cz.