Rekonstrukce Letenského náměstí

Postup dopravně inženýrských opatření v oblasti Letné z důvodu rozsáhlé stavební činnosti v rámci výstavby MO Blanka a dalších samostatných akcí (PVS a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s. a dalších).

Od 1. 8. 2012 dojde v uvedené oblasti k částečnému zjednosměrnění ulice Korunovační, budou probíhat stavební práce v na tramvajovém tělese a v přilehlé severní části vozovky v rozsahu od Letenského nám. po ul. U Sparty- směr z centra. Bude otevřen Letenský tunel a to pro oba směry jízdy. Linka náhradní autobusové dopravy bude vedena opět ul. Nad štolou – Letohradská – Ovenecká. Pro jednotlivé jízdní směry automobilové dopravy to představuje:

Korunovační směr do centra
 
Z ulice Korunovační budou vozidla směr centrum vedena vpravo do dočasně zjednosměrněné ul. Jana Zajíce (změna v parkování na podélné), dále do ul. U Sparty. V křižovatce s ul. Milady Horákové bude umožněn směr vlevo, kde se pojede po definitivní jižní vozovce až do Letenského náměstí. Zde bude možné vjet vpravo do Letenského tunelu, směr přímo nebude veden do Veletržní, ale podél - následně na tramvajovém tělese v ul. Milady Horákové. Následně bude hlavní směr veden vlevo dočasně zjednosměrněnou ul. Letenské náměstí. V křižovatce s ul. Veletržní bude umožněno odbočení vpravo (směr Veletržní) i vlevo (směr Korunovační). Ulice Ovenecká bude před křižovatkou s ul. Veletržní zaslepena.
 
Letenský tunel směr z centra
 
Po výjezdu z Letenského tunelu bude povolena jízda pouze vpravo do ul. Milady Horákové. Pro směr Korunovační je nutné jet po výše uvedené trase Milady Horákové – vlevo Letenské nám. – vlevo Letenské nám. – vpravo Korunovační.
 
Veletržní směr z centra
 
Po průjezdu Letenským náměstím bude veškerá automobilová doprava vedena vpravo do ul. Korunovační. Pro směr Střešovice bude umožněno levé odbočení do ul. Jana Zajíce, dále do ul. U Sparty, následně vpravo do ul. Milady Horákové.
 
Od 1. 9. 2012 dojde ke zprovoznění tramvajové dopravy (náhradní autobusová doprava bude zrušena). Dále bude umožněn výjezd z Letenského tunelu do ul. Korunovační provizorním přejezdem v křižovatce Letenské náměstí. Vozidla pro směr do Veletržní budou vedena v definitivní trase přes Letenské náměstí. Vozovka v úseku Letenské náměstí – U Sparty ve směru z centra bude i nadále uzavřena, stejně tak ul. Korunovační bude stále částečně jednosměrná. Tzn. bude stále zavedena výše uvedená objízdná trasa Letenské náměstí - Korunovační – Jana Zajíce – U Sparty – Milady Horákové. Ulice Ovenecká bude opět napojena do ul. Veletržní.
 
V průběhu září budou postupně zprovozněny zbývající části komunikací: definitivní vozovka ul. Milady Horákové pro směr z centra. Ul. Korunovační bude opět pro oba směry jízdy v celé délce. Ul. Jana Zajíce i U Sparty budou navráceny do původního dopravního režimu.