Rekonstrukce Průmyslového paláce začíná

Hlavní město Praha podepsalo smlouvu na rekonstrukci částečně vyhořelého Průmyslového paláce na pražském se společností Cigler Marani Architects. Rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy.

První etapa zahrnuje rekonstrukci samotného objektu Průmyslového paláce. Bude postavena replika požárem zničeného západního křídla a vybudována podzemní podlaží. Pude též vyhloubena podzemní pasáž pod střední halou, která propojí vstupní část s prostorem Křižíkovy fontány.

Cena projektové dokumentace první etapy rekonstrukce Průmyslového paláce je stanovena pevnou částkou ve výši téměř 166 mil. Kč. Uvedená cena může být upravena pouze v případě, že by si město Praha jakožto zadavatel vyžádalo změny a doplnění díla.

Druhá etapa zahrnuje rehabilitaci Křižíkovy fontány a výstavbu nových multifunkčních prostor napojených na podzemní pasáž a prostory paláce. Tuto část rekonstrukce je společnost Cigler Marani Architects povinna zrealizovat až na základě výzvy ze strany hlavního města. „Podání této výzvy je výlučně věcí budoucí úvahy hlavního města Prahy, které je zároveň oprávněno v rozsahu druhé etapy kdykoli od smlouvy jednostranně odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu. To umožňuje nepokračovat v realizaci této části zakázky, pakliže by ohledně ní došlo v budoucnu k jakýmkoliv odlišným záměrům,“ doplnil informaci o případné realizaci druhé etapy rekonstrukce náměstek primátora Ivan Kabický.

www.praha7.cz