Roční permanentka do Botanické zahrady

Obyvatelům Prahy, přesněji z částí Bohnice, Čimice, Troja a Kobylisy, kteří mají v adrese trvalého bydliště uvedenu některou ze 174 vytipovaných spádových ulic této městské části, nabízí Botanická zahrada hlavního města Prahy jedinečnou nabídku – roční permanentku zdarma.

Botanická zahrada chce tímto krokem obyvatelům žijícím v těsném sousedství Botanické zahrady ještě více zpřístupnit areál zahrady, ukázat jim klidné a udržované prostředí pro relaxaci a poznávání nebo třeba jen zpříjemnit průchod územím od Bohnic do Troje. Permanentka je určena pro vstup pouze na Venkovní expozici a má platnost 1 rok od data vydání.

Permanentky budou všem zájemcům splňujícím stanovená kritéria vydávány po celé léto počínaje pátkem 15. července, a to pouze na pokladně Sever, denně od 9 do 19 hodin, po předložení občanského průkazu a pochopitelně na základě splnění podmínky s trvalým bydlištěm.

Dalším vstřícným krokem bude zprovoznění dvou samoobslužných vstupů, které ještě zvýší prostupnost Venkovní expozice. Bezplatné permanentky bude pak možné vyměnit (opět zdarma) za čip, který bude fungovat i na samoobslužných vstupních místech.