Rozvoj Palmovky dostal zelenou. Zastupitelé Prahy 8 schválili Zadání územní studie

Palmovka se po letech dočkala, její rozvoj určí územní studie. Zadání územní studie bylo přijato napříč spektrem zastupitelů městské části, v sále panovala široká politická shoda. Jedná se o důležité rozvojové centrum hlavního města Prahy, které bylo dlouhou dobu opomíjené, a to především z důvodu majetkově složitých vztahů a nejasné budoucnosti v oblasti dopravní infrastruktury.

„Územní studie je připravována v očekávání rozsáhlé stavební činnosti zejména v návaznosti na pokračující transformaci Karlína. Má být zárukou vzniku kontinuálně kvalitního městského prostředí,“ říká o studii radní Prahy 8 pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík. “Mám velkou radost, že takto zásadní dokument, který ovlivní budoucnost Palmovky na desítky let, získal důvěru nejen zastupitelstva Prahy 8, ale i Magistrátu nebo Institutu plánování a rozvoje. Je to pozitivní signál k veřejnosti, že Palmovka skutečně projde proměnou, kterou si zaslouží a na kterou dlouhé roky čekáme,” dodává Hřebík. 

Příprava Zadání územní studie započala téměř před rokem. Zadání územní studie vypracovával pořizovatel, Odbor územního rozvoje MHMP, ve spolupráci s městskou částí Praha 8 a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Na přípravě zadání se podílelo široké množství expertů na územní rozvoj a dopravu. Pracovní verze byly za městskou část průběžně připomínkovány oddělením plánování a rozvoje i poradním sborem architektů. Zadání bylo rovněž představeno zastupitelům městské části Praha 8, kteří měli možnost k dokumentu uplatnit své připomínky.

A k čemu přesně územní studie slouží? Územní studie bude podkladem pro změnu Územního plánu hl. města Prahy a promítne se rovněž do plánu Metropolitního. Zjednodušeně řečeno, veškerá budoucí výstavba v území se již bude řídit jasnými pravidly. Studie určí veřejná prostranství, parky, uspořádání zástavby, výškové hladiny budov a další charakter území. Zadání klade důraz na plánování zelené a modré infrastruktury a zásadním způsobem se zaměřuje na celkové dopravní zklidnění Palmovky. Obsah zadání je ke zhlédnutí na webových stránkách www.palmovkaTED.cz.

Do přípravy územní studie zapojíme veřejnost a zájemce v území

Koncem dubna  proběhlo setkání hlavních aktérů Palmovky skrz videokonferenci vysílanou z pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP). Odstartovala tím série setkání k proměně Palmovky, kterých se budou moci zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.

“Důležitou součástí následujících měsíců bude informační kancelář, komentované vycházky a výstavy. O tom, že je ze strany veřejnosti o prostor Palmovky ohromný zájem není pochyb. Už nyní se nám hlásí zájemci, kteří se chtějí do proměny území zapojit. A nejde pouze o připomínky k územní studii, ozývají se nám dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat například s úklidem a pročištěním vybraných prostor na Palmovce. Veškeré informace k zapojení průběžně aktualizujeme na našich stránkách www.PalmovkaTED.cz. Všem, kterým na Palmovce záleží, moc děkujeme.,” říká zastupitel Petr Pelc, koordinátor PalmovkyTEĎ. 

Palmovka se postupnými kroky mění už TEĎ. Povedlo se zrealizovat předláždění tramvajové zastávky na Žertvách a umístit na ni specifický mobiliář s prvky zeleně a knihobudkou. Dále MČ Praha 8 připravuje projekt předláždění tramvajové křižovatky na Palmovce a jejího nejbližšího okolí. Jedním z projektů PalmovkyTEĎ je také umístění kontejnerové kavárny právě na revitalizované křižovatce.

S Dopravním podnikem hl. města Prahy také zahajujeme jednání o využití prvního patra drážního domku a jeho okolí. Druhé nadzemní podlaží bude sloužit jako důstojné místo pro řidiče tramvají, kteří se nyní tísní v nevzhledných střídacích budkách v ulici Na Žertvách. “O využití okolí drážního domku a o tom, jaké všechny aktivity pro obyvatele proměněný prostor nabídne, bude rovněž rozhodovat veřejnost,” uzavírá zastupitel Pelc.