Starosta Prahy 7 Marek Ječmének ocenil příslušníky bezpečnostních a záchranných složek

V pondělí 10. prosince 2012 se od 14 hodin v Letenském zámečku v Praze 7 uskutečnilo slavnostní předání ocenění příslušníkům a kolektivům Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy. 

„Rád bych touto cestou ocenil práci příslušníků bezpečnostních a záchranných složek, kteří se v naší městské části dnes a denně podílejí na záchraně lidských životů a zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. Jsem rád, že jsem dostal příležitost mužům a ženám, kteří slouží na našem území, poděkovat a vyjádřit jim své velké uznání a respekt,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.  

Medaile za zásluhy a čestná uznání za významný přínos MČ Praha 7 převzali z rukou starosty MČ Praha 7 Marka Ječménka zástupci Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a Armády ČR působící na území Prahy 7.
 
Oceněno bylo celkem 33 příslušníků a kolektivů Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy, včetně ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy plk. Mgr. Jaromíra Peška, ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Schwarze, zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha Armády ČR Libora Poláška či bývalého dlouholetého ředitele Obvodního ředitelství Městské policie hl. m. Prahy Jiřího Vacka.