Tísňové volání pro seniory a tělesně postižené občany Prahy 7 v roce 2011

Městská část Praha 7 se na základě velice dobrých zkušeností z minulých let rozhodla i letos nabídnout seniorům a tělesně postiženým občanům možnost napojení na systém tísňového volání (tísňové péče).

Ten je určen osobám, které se pro omezenou pohyblivost, osamělost, či věk necítí být zcela soběstačnými.
   
V případě nouze – nevolnosti, pádu, napadení, požáru nebo jiné krizové situace - stačí stisknout tlačítko alarmu, které nosí klient neustále u sebe např. zavěšené na krku. K přenosu poplachového signálu do centrálního dispečinku dojde automaticky, aniž by postižený musel zvednout telefonní sluchátko. Dispečink poskytuje odbornou pomoc nepřetržitě po celých 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Systém sám spouští další naprogramované funkce, především zapíná hlasitý odposlech telefonu, takže klient může hovořit s dispečinkem i když leží na zemi a nedosáhne na telefon.  Zapojuje se také tzv. smyčka časového dohledu, která po uplynutí nastavitelného intervalu oznámí absenci pohybu v bytě. Pohybového  čidla je možné zároveň využít k hlídání bytu při dlouhodobější nepřítomnosti.

Operátorky dispečinku jsou kvalifikované zdravotní sestry a sociální pracovnice, které v případě potřeby zařídí okamžitou lékařskou  nebo jinou pomoc.

Instalaci výše uvedeného zařízení u klienta hradí Městská část Praha 7. Poplatek za provoz a nepřetržitou tísňovou péči činí 400,- Kč měsíčně a je hrazen klientem.

V případě zájmu o tuto službu nebo bližší informace kontaktujte osobně nebo telefonicky pracovníka Úřadu městské části Praha 7:

Úřad městské části Praha 7
Bc. Petra Šundová
oddělení krizového řízení - Odboru Kanceláře starosty
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7
tel.: 220 144 118   

www.praha7.cz