V ZŠ Glowackého žáci dostali nové třídy

Zástupci městské části Prahy 8 spolu s ředitelkou školy slavnostně otevřeli zrekonstruovanou budovu ZŠ Glowackého v Praze 8 - Troji, v níž několik let sídlila Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8. Kompletní rekonstrukce části budovy školy proběhla ve dvou etapách a investiční náklady na rekonstrukci dosáhly bezmála 15 milionů korun a plně je pokryl příspěvek Magistrátu hlavního města Prahy.

V posledních letech konstantně narůstá počet žáků, jejichž rodiče projevují zájem o vzdělávání svých dětí právě na této škole. Dosavadní prostory školy již nebyly k umístění takového počtu žáků dostačující, proto došlo k přemístění Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 na jiné místo. Tím škola získala nové prostory, které může využít k vlastním účelům.

Co je ve škole nového? Přibyly 4 nové kmenové učebny pro 1. stupeň, ve kterých si od září 2019 osvojují nové poznatky a dovednosti žáci prvních tříd. Zároveň slouží i školní družině k realizaci odpoledních zájmových aktivit a činností. Dále vznikla specializovaná učebna pro výuku cizích jazyků včetně zázemí pro pedagogy a také moderně vybavené „Školní poradenské pracoviště“, kde nalezly příjemné prostředí pro svou smysluplnou práci žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci s odlišným mateřským jazykem a žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí; je zde i zázemí pro dvě speciální pedagožky a paní psycholožku.

Nové a moderně vybavené prostory představují další velký krok při naplňování vize, kterou v uplynulém školním roce vedení školy ve spolupráci s pedagogickým sborem, žáky, rodiči, zástupci zřizovatele a partnery školy zcela nově vytvořilo. Realizací nové vize se škola stává školou otevřených možností, která vzdělává a vychovává žáky v bezpečném, příjemném a motivujícím prostředí. Jedním z kroků naplnění nové vize je vytvořit tři nové varianty školního vzdělávacího programu a umožnit tak žákům při vstupu na druhý stupeň základního vzdělávání rozvíjet se v oblastech jejich zájmu. Proto od školního roku 2020/21 škola nabízí žákům budoucích šestých tříd možnost přihlásit se do jedné z následujících profilových tříd:

•          třída s rozšířenou výukou jazyků
•          třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy
•          třída s rozšířenou výukou informatiky

Nová koncepce a připravovaná profilace školy předpokládá inovativní vzdělávací postupy včetně projektové a blokové výuky realizované i v odborných centrech mimo budovu školy, výuku cizích jazyků progresivními interaktivními metodami (například Wattsenglish), spolupráci se zahraničními školami a dalšími partnery školy.