Vyjádření MČ Praha 7 ke schválené loterijní vyhlášce

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 19. září 2013 schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.  

V rámci připomínkového řízení, které schválení této vyhlášky předcházelo, navrhla MČ Praha 7 zrušení 30 provozoven z celkových 50 míst, kde je v současné době na území sedmé městské části hazard povolen. 
 
MČ Praha 7 vyjadřuje své politování nad tím, že přes veškerou snahu a opakované apely na hlavní město nebylo ze schválené vyhlášky vyřazeno šest provozoven, které se nacházejí v blízkosti zastávek MHD. MČ Praha 7 iniciovala jejich zrušení ve snaze zabránit negativním vlivům hazardních her na děti a mládež, jež denně využívají tramvajovou dopravu při cestě do škol. Jsme přesvědčeni, že vyhovění požadavku sedmé městské části by výrazně přispělo k avizované snaze hl. m. Prahy omezit negativní vliv hazardu a chránit sociálně slabé, snadno ovlivnitelné nebo duševně nevyzrálé osoby před důsledky plynoucími z účasti na loteriích a jiných podobných hrách. 
 
Přestože tomuto návrhu nebylo vyhověno, bude se MČ Praha 7 snažit do budoucna zrušení těchto heren prosadit. Sedmá městská část se dlouhodobě hlásí k razantnímu omezování hazardu na našem území, které započalo již v minulém volebním období. Ze 797 výherních hracích přístrojů, povolených v Praze 7 v roce 2006, jich v současnosti zbývá 155. Pouze v loňském roce bylo zrušeno 25 z celkových 75 provozoven. V tomto trendu chce Praha 7 pokračovat i nadále.