Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2012 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR – EU – SILC 2012 (Životní podmínky 2012), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Smyslem zjišťování je získat srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v 30 evropských zemích.

Šetření se uskuteční na celém území ČR, vybrané domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření probíhá od 25. 2. do 13. 5. 2012 prostřednictvím tazatelů. Do šetření jsou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2012. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou chráněna zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

www.praha7.cz