Právě se nacházíte:

Změny v Botanické zahradě

Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji, respektive její venkovní expozice, se od 1. dubna významně změnila. Návštěvníci již nebloudí mezi několika samostatnými expozičními celky oddělenými od sebe ploty, nyní prochází jednou velkou a přehlednou venkovní expozicí s množstvím zajímavých výsadeb. Venkovní expozice se rozkládají na ploše téměř 25 hektarů a jsou přístupné celoročně.

Kromě návštěvníky hojně navštěvované Ornamentální zahrady a Japonské zahrady jsou od dubna zpřístupněny tyto expoziční celky:

Stráň, na níž se dosud dochovaly fragmenty původních stepních společenstev, které byly typické pro Troju ještě do 20. let minulého století. Dominantou Stráně jsou tři velké železné sochy výtvarníka Lukáše Raise (pasoucí se bojleři neboli Dva, mohutná Noha a nekonečné potrubí neboli Archimedon).

Pivoňková louka, jejíž sbírka dřevitých a botanických druhů pivoněk patří k nejrozsáhlejším sbírkám těchto monumentálních trvalek u nás.

Stálezelené dřeviny a stínomilné trvalky (hajničky), unikátní sbírka rostlin, které rostou v podrostech v listnatých lesích Evropy, Asie i Ameriky.

Velkým lákadlem pro všechny milovníky kaktusů a sukulentů bude nepochybně sbírka zimovzdorných kaktusů v expozici Severoamerická polopoušť, která je zaměřena především na severoamerické zástupce rodu opuncie a juka.

Mokřad a jezero - kromě zajímavých vodních, bahenních, ale i masožravých rostlin zde můžete po celé jaro sledovat vývoj našich domácích žab a čolků.

V expozicích Lesní biotopy východní Asie a Lesní biotopy Severní Ameriky

Památkově chráněná Vinice sv. Kláry má novou cestu s vyhlídkou. Začíná za kaplí sv. Kláry a je po ní možné obejít severní, dosud nepřístupnou část vinice.

Na trávníky Botanické zahrady (mimo Japonské zahrady) je možné vstupovat, polehávat na nich a používat je k piknikům!!! Na louce nad Mokřadem  jsou připravena nová dřevěná lehátka k příjemnému poležení.

Celoroční permanentka na venkovní expozice (platí 1 rok od data vydání) - 200,- Kč.

Celoroční permanentka do venkovní expozice pro pejska - 100,- Kč.