Pečovatelské centrum

Pečovatelské centrum, je tradičním poskytovatelem komplexní péče o seniory v Praze 7. Za dobu své pětileté existence se tato organizace pozitivně zapsala do povědomí široké veřejnosti.

Pečovatelské centrum, je tradičním poskytovatelem komplexní péče o seniory v Praze 7. Za dobu své pětileté existence se tato organizace pozitivně zapsala do povědomí široké veřejnosti. Svou činností Pečovatelské centrum Praha 7 zkvalitňuje životní podmínky řady starších občanů v sedmém pražském obvodu.

Vedení Městské části Praha 7 si plně uvědomuje, že problematika důstojného prožití stáří se dotýká každého z nás. Péče o starší spoluobčany proto stojí v našem žebříčku priorit velmi vysoko.

Pečovatelské centrum v současné době poskytuje širokou škálu kvalitních služeb, což potvrzují spokojené reakce jejich uživatelů.

Naším dlouhodobým cílem je podpora setrvání seniorů ve vlastním prostředí, s čímž souvisí záměr rozšíření pečovatelské služby.

Připravováno je také zvýšení počtu domů s pečovatelskou službou a nadále se budeme rovněž zaměřovat na rozvoj kulturních a vzdělávacích programů, které podporují duševní i fyzickou aktivitu seniorů.

Lev Nikolajevič Tolstoj napsal, že nejkrásnější mládí je mládí ducha ve chvíli, kdy už nejsme mladí.

Našim cílem je zajistit starším občanům takové životní podmínky, které jim pomohou udržet si svěžího a mladého ducha co možná nejdéle.
http://www.pecovatelskecentrum.cz/default.asp