Ekologický PLAZA ALTA HOTEL v Praze motivuje své okolí svými ekoaktivitami

Ekologické chování se stejně jako kvalitní vzdělání či jazykové vybavení stává samozřejmostí. Proto lze očekávat, že zeleným hotelům, které efektivně využívají energii a respektují životní prostředí, patří budoucnost. 4* Plaza Alta Hotel v Praze 7 získal v r. 2009 nejprestižnější označení ekologických hotelů, značku The Flower, který po zásadní přestavbě v roce 2007 názorně ukázal, jak lze skloubit komfortní ubytování s přísnými ohledy na přírodu.

Vzhledem k “zelenému myšlení” managementu hotelu a pod záštitou místostarosty Prahy 7 – Daniela Štěpána, do jehož působnosti patří právě školství a za podpory společnosti Komwag (Komplexní služby v oblasti čištění, odvozu odpadů a kontejnerů) se hotel rozhodl po celý školní rok 11/12 podporovat školu T.G. Masaryka na Praze 7, která leží v těsné blízkosti hotelu. Aktivity směřující k ochraně přírody v naší bezprostřední blízkosti jsou blízké jak panu místostarostovi Prahy 7 Danielovi Štěpánovi, tak pánům ředitelům škol nacházejících se pod jednou střechou, panu řediteli Mgr. Martinovi Šmídovi (Základní škola T.G.M.) a panu řediteli Mgr. Liborovi Bastlovi (Vyšší odborné školy cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.), kteří s radostí přijali návrh ekologické aktivity pana ředitele Vojtěcha Kačerovského (Plaza Alta Hotel) motivující žáky správně třídit odpad.

O jaký ekologický projekt se tento rok jedná?

Plaza Alta Hotel vybavil patra škol odpadkovými koši se samolepkou, zda jde o plast či papír.

Hotel bude škole hradit měsíční odvoz kontejneru určeného pro tříděný odpad od společnosti KOMWAG.

Žáci a studenti škol pod vedením panů ředitelů, pana Mgr. Šmída a pana Mgr. Bastla, byli již dříve zvyklí na kontejnery na použité baterie a malé elektrické spotřebiče a nyní na základě tohoto společného projektu, rozšíří své aktivity za pomoci učitelů i o třídění plastů a papíru, jejichž odvoz bude sponzorovat ekologický Plaza Alta Hotel v Praze 7.

Pomáhat a mít pozitivní vliv na přírodu rozhodně neznamená velké investice. Každý můžeme více či méně přispět tím, jak žijeme a jak se chováme!