Praha 7 dokončila rozsáhlou rekonstrukci ZŠ Korunovační

Městská část Praha 7 završila nejrozsáhlejší rekonstrukci školní budovy v tomto volebním období. Stavební práce v ZŠ Korunovační byly zahájeny již v září roku 2009. Kromě rekonstrukce stravovacího provozu zde byly z důvodu havarijního stavu realizovány opravy kanalizace, výměníkové stanice a narušených stropních konstrukcí.

Městská část Praha 7 završila nejrozsáhlejší rekonstrukci školní budovy v tomto volebním období. Stavební práce v ZŠ Korunovační byly zahájeny již v září roku 2009. Kromě rekonstrukce stravovacího provozu zde byly z důvodu havarijního stavu realizovány opravy kanalizace, výměníkové stanice a narušených stropních konstrukcí. Vybudovány byly rovněž chybějící základy pod částí budovy. Kompletní částka na rekonstrukce dosáhla výše 70 mil. Kč, z čehož 10 mil. Kč bylo pokryto z dotace hl. m. Prahy.

„Rekonstrukce byla v ZŠ Korunovační zahájena před rokem jako renovace stravovacího provozu. Během stavebních prací však byl zjištěn havarijní stav některých částí budovy a jejího zázemí, včetně části chybějících základů. Na tuto situaci jsme byli nuceni reagovat. Z tohoto důvodu jsme rekonstrukci rozšířili o všechny nezbytné kroky, přičemž se doba realizace protáhla až do letošního října. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy, dětem i rodičům za trpělivost, s níž přijímali dílčí omezení spjaté s touto rozsáhlou akcí,“ uvedl zástupce starosty MUDr. Tomáš Kaštovský.  

V rámci renovace stavebního provozu došlo v ZŠ Korunovační ke kompletní rekonstrukci kuchyně včetně dodání vybavení gastro provozu (plynový sporák s elektrickou troubou, pánev, konvektomaty atd.). Byl zde zřízen výtah pro převážení hotových jídel do jídelny, zdvihací plošina pro zajištění zásobování z ulice, mycí provoz černého nádobí či zázemí pro kuchařky. Vybudovány byly rovněž nové sklady zeleniny, přípravna zeleniny či sklady odpadu. Došlo zde k dodání nových mrazících skříní, lednic a polic do skaldů. Zřízena zde byla rovněž cvičná kuchyňka pro výuku dětí a úprav se dočkala také jídelna, kde došlo k instalaci dřevěných obkladů.

V rámci následných stavebních prací v ZŠ Korunovační došlo k vybudování nových základů pod částí budovy, nových rozvodů kanalizace, vody, ústředního topení, plynu a elektřiny. Dále zde proběhla rekonstrukce výměníkové stanice a přípojky vody, byla zbudována nová vzduchotechnika se strojovnou ve dvoru objektu a byly provedeny nové izolace částí objektu.