Praha 7 po čistých ulicích zahajuje kampaň za čisté parky

Sedmá městská část navazuje na kampaň za čistotu ulic, kterou zahájila v roce 2009, kdy nechala „promluvit“ slavné historické osobnosti, po kterých jsou pojmenovány ulice v Praze 7. Nyní radnice připravila novou kampaň, která se opět ponese v důrazném a lehce provokativním duchu, jež by měla tentokrát poukázat na problematiku znečištění parků a zároveň originálně působit na neukázněné pejskaře.

„V Praze 7 je v současné době registrováno téměř 2 300 psů. Na nevelkou rozlohu naší městské části je tento počet dost vysoký a do parků jako je Stromovka či Letenské sady navíc chodí psi venčit také obyvatelé okolních městských částí i ze vzdálenějších koutů Prahy. V minulosti jsme na tuto skutečnost reagovali navýšením úklidových prací, nákupem dalších úklidových strojů, zvýšením počtu košů na psí exkrementy či zavedením tlakového mytí chodníků a dezinfikování fasád domů poškozených psí močí,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg.

Radnice sedmého pražského obvodu letos vydá na úklid více než 19,5 mil. Kč. Z toho téměř polovina prostředků připadne na úklid psích exkrementů a obsluhu 75 košů na psí výkaly.

„Neustálé navyšování prostředků investovaných do úklidu však nepředstavuje řešení této neuspokojivé situace. Hlavní problém tkví v přístupu majitelů psů, z nichž mnozí stále ještě necítí potřebu po svých psech uklízet. Proto jsme v minulých dvou letech nechali na neukázněné pejskaře apelovat slavné osobnosti, po nichž jsou pojmenovány ulice postižené psími exkrementy, řekl starosta Prahy 7 Marek Ječmének. 
 
V rámci kampaně nazvané „NES..TE NA NÁS!“ byly ve vybraných ulicích Prahy 7 opakovaně instalovány panely znázorňující slavné osobnosti, po kterých jsou ulice pojmenovány. Tyto osobnosti „promlouvaly“ k okolním chodcům a poukazovaly na špatný stav míst, které nesou jejich jméno a měly by sloužit k důstojné připomínce jejich památky. Vybrány byly ulice, které patří mezi nejvíce postižené psími exkrementy – Schnirchova, Čechova a Pplk. Sochora.

„Výrazným znečištěním od psích výkalů však pochopitelně netrpí pouze ulice a náměstí. Tato problematika se citelně dotýká také veřejné zeleně, která je hlavním cílem většiny venčících pejskařů. V Praze 7 je to především Stromovka a Letenské sady. Proto jsme se shodli na tom, že další část kampaně za čistější Prahu 7 by měla být cílena právě sem,“ uvedl místostarosta Josef Neuberg.

„Jsem rád, že se do této akce opět zapojil pan Matija Vujovič z agentury Kitchen, který byl již autorem předchozí kampaně za čisté ulice, jež se setkala s velice pozitivními ohlasy. Jeho návrhy považuji za velice nápadité a originální a věřím, že potřebnou pozornost k řešené problematice jistě upoutají,“ doplnil starosta Marek Ječmének.

Kampaň za čisté parky nese název „S..ČKY NEJSOU DOBRÉ ZNAČKY“ a jejím motivem jsou boty s výraznými stopami po psích exkrementech, jež mají evokovat známé značky sportovní obuvi. Plakáty s těmito motivy a výzvou k uklízení po svých psech budou od čtvrtka 11. srpna 2011 rozvěšeny celkem na 12 místech u vstupů do Stromovky a Letenských sadů. Zároveň zde budou zástupci Úřadu MČ Praha 7, městské policie a Studentského zastupitelstva Prahy 7 opakovaně rozdávat letáky věnované této problematice.

„Myšlenkou této kampaně je upozornit neukázněné pejskaře na to, že tak jako by sami nechtěli mít obuv označkovánu psími exkrementy, neměli by být lhostejní ani vůči ostatním návštěvníkům parků. Zeleně ve městě nikdy není dostatek, a pokud k ní nebudeme ohleduplní, za chvíli o příjemná místa, kde můžeme relaxovat, sportovat a trávit čas se svými blízkými, přijdeme docela,“ řekl místostarosta Josef Neuberg.