Slavné historické osobnosti budou v Praze 7 opět napomínat neukázněné pejskaře

Městská část Praha 7 pořádá ve středu 6. října 2010 od 10 do 16 hodin akci zaměřenou na čistotu ulic. Jedná se o pokračování kampaně nazvané „NES..TE NA NÁS!“, jejímž prostřednictvím se radnice v loňském roce...

Městská část Praha 7 pořádá ve středu 6. října 2010 od 10 do 16 hodin akci zaměřenou na čistotu ulic. Jedná se o pokračování kampaně nazvané „NES..TE NA NÁS!“, jejímž prostřednictvím se radnice v loňském roce snažila poukazovat na problematiku znečištění veřejných prostranství psími exkrementy a apelovat na majitele psů.

„Když jsme vloni tento projekt s agenturou Euro RSCG a.s připravovali, byli jsme skutečně zvědaví na reakce lidí, kteří se s naší kampaní budou na ulicích setkávat. Styl, kterým se snažíme na nešvar neuklízení psích exkrementů poukazovat, je záměrně provokativní a má kolemjdoucí přimět zastavit se a věnovat této problematice pozornost. Potěšilo nás, že reakce drtivé většiny občanů byla veskrze pozitivní,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Josef Neuberg. 

V Praze 7 je v současné době registrováno téměř 2 300 psů. Jejich počet měl v posledních letech spíše vzrůstající tendenci. Úklid psích exkrementů funguje v sedmém pražském obvodu ve zvláštním režimu odděleném od standardního čištění chodníků. Pracovníci úklidové firmy se ve zvýšené míře soustředí na vytipované lokality, které se v praxi ukázaly být z hlediska této problematiky nejvíce ohrožené. Týká se to např. ulic Čechova, Schnirchova, pplk. Sochora, Janovského, U Smaltovny či Přístavní. V těchto lokalitách jsou exkrementy odstraňovány šestkrát týdně, v méně ohrožených oblastech čtyřikrát týdně. Úklidová firma obsluhuje rovněž 75 košů na psí výkaly, u nichž zároveň čtyřikrát do týdne doplňuje papírové sáčky. Radnice sedmého pražského obvodu ročně vydá na úklid více než 18 mil. Kč, z toho 7,5 mil. Kč připadne na odstranění psích exkrementů.

„V posledních letech jsme na neuspokojivý stav čistoty veřejných komunikací reagovali navyšováním úklidových prací, zvýšením počtu košů na psí exkrementy či zavedením tlakového mytí chodníků a dezinfikování fasád domů poškozených psí močí. Počátkem září tohoto roku jsme uvedli do provozu tři nové čistící stroje, které jsou v rámci programu dočišťování využívány k odstranění zbytků nečistot, jež na chodnících zůstávají po běžném úklidu. Neustálé navyšování prostředků investovaných do úklidu však nepředstavuje dostatečné řešení. Hlavní problém tkví v přístupu lidí, z nichž mnozí stále ještě necítí potřebu po svých psech uklízet. Intenzivně se proto snažíme věnovat také prevenci a osvětě,“ doplnil zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg.

V rámci kampaně „NES..TE NA NÁS!“ budou tak jako minulý rok ve vybraných ulicích Prahy 7 instalovány panely znázorňující slavné osobnosti, po kterých jsou ulice pojmenovány. Tyto osobnosti budou „promlouvat“ k okolním chodcům a poukazovat na špatný stav míst, které nesou jejich jméno a měly by sloužit k důstojné připomínce jejich památky. Vybrány byly ulice, které patří mezi nejvíce postižené psími exkrementy. Do kampaně se tak symbolicky zapojí  sochař Bohuslav Schnirch, pplk. Antonín Sochor a spisovatel Svatopluk Čech. Zároveň s uvedenými instalacemi zde budou zástupci MČ Praha 7 a Studentského zastupitelstva Prahy 7 rozdávat občanům letáky věnované této problematice.

„Doufáme, že se nám opět podaří zapůsobit nejen na samotné majitele psů, ale také na ostatní občany, kteří by pejskaře ve svém okolí mohli ke zvýšenému udržování čistoty více motivovat,“ dodal místostarosta Josef Neuberg.