Právě se nacházíte:

Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Existence úřadu vychází přímo z Ústavy České republiky, kde je stanovena jeho nezávislost na moci zákonodárné i exekutivní.

Nejvyšší kontrolní úřad zejména kontroluje a posuzuje hospodaření se státním majetkem a s finančními prostředky vybíranými na základě zákona (např. na zdravotní a sociální pojištění) a také plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu. Významným oprávněním NKÚ je, že zjišťované skutečnosti podléhají kontrole NKÚ bez ohledu na druh nebo stupeň utajení.

Kromě vlastní kontrolní činnosti úřad zpracovává a předkládá Poslanecké sněmovně stanoviska ke zprávě o průběžném plnění státního rozpočtu a ke státnímu závěrečnému účtu. Dále úřad zpracovává na základě žádostí Poslanecké sněmovny, Senátu či jejich orgánů stanoviska k návrhům právních předpisů, které se týkají rozpočtového hospodaření, účetnictví, státní statistiky a výkonu kontrolní, dozorové a inspekční činnosti.

Více informací naleznete na www.nku.cz.

Čtěte více