Masarykova základní škola

Jako ředitel ZŠ TGM jsem nastoupil 1.1. 2009 do jedné ze dvou škol v dolních Holešovicích, oblasti s rozvíjející se bytovou výstavbou, s jasnou koncepcí, kdy se očekává nárůst počtu žáků především v okolí ZŠ TGM. Mým úkolem bylo a je školu zatraktivnit a ekonomicky zkvalitnit.

Jako ředitel ZŠ TGM jsem nastoupil 1.1. 2009 do jedné ze dvou škol v dolních Holešovicích, oblasti  s rozvíjející se bytovou výstavbou,  s jasnou koncepcí, kdy se očekává nárůst počtu žáků především v okolí ZŠ TGM. Mým úkolem bylo a je školu zatraktivnit a ekonomicky zkvalitnit. Obě věci se již začaly dařit, po dlouhé době otevíráme dvě první třídy od září 2010 (nikoli jen jednu, jak bylo již tradicí po mnoho minulých let), škola je ekonomicky vyrovnaná, dospěli jsme k úpravě nájmu Kühnova sboru, který zde dlouhodobě sídlí, část školní budovy  pronajímá soukromé gymnázium, takže prostory jsou téměř plně využity.

Od září 2011 připravuji zřízení sportovní větve základní školy od 6.-9. třídy po dohodě s tenisovým a floorbalovým klubem Sparta Praha, které mají po zhlédnutí prostor a vybavení školy zájem o spolupráci a dostatek zájemců na naplnění sportovní třídy. Se zřizovatelem je tento projekt již také předjednán.

Nedovedu si představit, pro koho by bylo zrušení této školy výhodné a kdo jiný, než škola by měl tuto školní budovu s tělocvičnami, hřištěm a téměř novou školní jídelnou využívat.