Spolchemie v loňském roce s rekordními prodeji i ziskem

Právě uplynulý rok byl pro Spolchemii úspěšný v ukazatelích hrubých tržeb i zisku. Nebyly to všakjen rychle rostoucí tržby i zisk, co tvořilo úspěch Spolchemie. Zdárně byly dokončeny a rychle uvedeny do provozu další výrobní kapacity – nová výroba epichlorhydrinu na bázi obnovitelných surovinových zdrojů, rozšíření produkce umělých safírů a zejména zdvojnásobení výkonu ve výrobě nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. Epispol II tak doslova Spolchemii katapultoval na třetí evropskou příčku producentů epoxidů.

Loňský plán pak předpokládal dosáhnout celkové hrubé tržby ve výši 4 338 milionů korun. Tento ambiciózní rekordní plán byl v předstihu splněn. Stalo se to již v polovině prosince 2007. Po uzavření výsledků celého roku budou činit hrubé tržby okolo 4,5 miliardy korun a mohlo by být dosaženo zisku ve výši 300 milionů korun. V průběhu roku 2007 padla celá řada rekordů ve výrobě i v prodeji. Byl to nejúspěšnější rok v novodobé historii Spolchemie. Proti roku 2006 by loňský zisk mohl být přibližně trojnásobný. „Chci poděkovat všem, kteří se na výtečných výsledcích uplynulého roku podíleli,“ řekl předseda  ředstavenstva a generální ředitel Spolchemie Ing. Martin Procházka. „Byl to velmi dobrý rok. Do příštího období navíc máme jasnou vizi, víme, čeho chceme dále dosáhnout. Je dobré, že máme přebytek dalších zajímavých projektů, které budou náročné na naše realizační možnosti,“ uvedl dále Martin Procházka. Celý investiční program ve Spolchemii s sebou nese prvky zlepšování bezpečnosti a ekologie, zejména v nových provozech. Zlepšování bezpečnosti a ekologie věnuje Spolchemie stovky milionů ročně. Spolchemie také v loňském roce podporovala řadu aktivit v životě města. Stala se generálním partnerem extraligového hokejového týmu, Ústeckých lvů, spolupracovala se školami a místní univerzitou, podpořila řadu významných akcí ústeckého kulturního, sportovního a společenského kalendária. Spolchemie chce v tomto roce prodat o 1 miliardu korun více výrobků než v roce 2007 a tím si vytvořit vyšší zisk jako zdroj pro nové investice. V roce 2008 bude například zahájena stavba nové membránové elektrolýzy a stanice odsolení odpadních vod. Bude také pokračovat čištění areálu závodu od starých ekologických zátěží. Všech dobrých výsledků by nemohlo být dosaženo bez lidského úsilí, bez spolupráce s městem, bez dobře odvedené práce zaměstnanců i spolupracujících institucí, fi rem a dodavatelů.

Text: Zdeněk Rytíř
Foto: Ondřej Hrčiak