Již nyní je možné zakoupit novou parkovací kartu do ZPS

Upozorňujeme občany, že ke dni 31. 3. 2011 končí platnost většiny ročních parkovacích karet (PK). Nové PK je možné pořídit až 3 měsíce předem, čímž lze předejít frontám, které se tvoří poslední dny před vypršením platnosti karet.

Na čelní sklo vozidla se však PK vylepují nejdříve den před koncem platnosti starých karet. Pro vydání nové karty je nutné doložit všechny doklady, které byly nezbytné pro výdej karty první. Vydání karty se řídí „Metodikou k Zóně placeného stání“, která je k dispozici na webových stránkách Prahy 7 a v informačních centrech.

Lze využít také možnosti on-line rezervace na webových stránkách Prahy 7 s jejíž pomocí se můžete objednat na konkrétní čas, kdy si přijdete kartu bez čekání zakoupit. Informace na tel.: 220 14 4265, 220 14 4266.

www.praha7.cz