Otevřené dveře Vaší služebny

Zajímá vás, jak funguje dohledové pracoviště městského kamerového systému? Chtěli byste si prohlédnout služebnu oddělení policie a vidět autentickou ukázku práce antikonfliktního týmu při zásahu policie proti demontrantům? 3. září máte naprosto jedinečnou příležitost nahlédnout tam, kam se běžně nepodíváte.

Dne 03.09.2011 proběhne druhý ročník projektu „Jak se hlídá Praha 7 aneb Otevřené dveře Vaší služebny“ zaměřené na ukázku připravenosti bezpečnostních složek a složek Integrovaného záchranného na Sedmičce. Městská část Praha 7 zve v tento den všechny zvídavé na návštěvu k těm, kteří se starají o bezpečí Prahy 7. V sobotu od 13.00 do 17.00 se již podruhé otevřou dveře služeben městské policie, Policie ČR, a Hasičského záchranného sboru.

V rámci doprovodného programu proběhne od cca 14.30 před služebnou místního oddělení Policie ČR v Křižíkově ulici ukázka zásahu pořádkové jednotky policie společně s oddělením služební hipologie, oddělením služební kynologie a antikonfliktním týmem policie proti demonstrantům. Budete si zde moci prohlédnout také  těžkou policejní  techniku, motorový člun a vybavení poříčního útvaru policie, ukázky výzbroje a výstroje.

Ve služebně Obvodního ředitelství Městské police Praha 7 v Argentinské ulici se můžete seznámit s provozem městského kamerového systému, ale i s běžnou prací strážníků. Nahlédnout můžete i do operačního střediska, místa, odkud se všechna hlášení občanů směřovaná na Prahu 7 rozesílají jednotlivým hlídkám v terénu. Uvidíte přímo při práci obsluhu kamer, můžete se jimi podívat na místa vám známá, ale okem strážníka.

Třetí služebnou, kterou můžete navštívit, je hasičská stanice HS 3 – Holešovice v Argentinské ulici. Tato stanice byla založená v roce 1942 a je nejstarší v Praze. Pro rodiny s dětmi bude připraven výklad k používání požární techniky a výstroji.

Speciální program bude připraven i v kině Bio Oko, kde např. od 18.00 hodin můžete zhlédnout tématickou komedii ZVUK HLUKU.

Zahájení akce proběhne u bývalé restaurace Šlechtovka ve Stromovce ve 13:00 hodin úvodním slovem pana starosty. Poté představitelé jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému připomenou nejvýznamnější události, při kterých v minulém roce zasahovaly. Po úvodu přijdou na řadu ukázky drezúry koní OŘ MP P7. Zájemci budou moci navštívit přistavený autobus prevence MP hl. m. P. a poslechnout si výklad školených policistů. Živou hudební produkci kapely FUNNY ORCHESTRA agentury Jaroslava Kleina doplní svými vstupy  moderátor a zábavný klaun. Děti se mohou těšit na skákací hrad.

Program:

13:00 – 17:00 h -  Park Stromovka – před bývalou restaurací Šlechtovka

    * 13:00 – oficiální zahájení za účasti starosty MČ Praha 7 a zástupců KŘ Police hl. m. Prahy, PČR, MP, HZS, ZZS
    * Hodnocení roční činnosti složek IZS a připomenutí nejvýznamnějších zásahů za uplynulý rok
    * Živá hudba zajištěná hudební skupinou FUNNY ORCHESTRA
    * Ukázka drezúry koní Městské policie na provizorní překážkové dráze
    * Doprovodný program pro děti zajištěný Městskou policií hl. m. Prahy – autobus prevence, zábavný klaun
    * Skákací hrad pro nejmenší
    * Infostánek MČ Praha 7, Infostánek MP, Infostánek PČR

13:00 – 17:00 h

Služebna MOP – Letná, Františka Křížka 735/24, Praha 7 - Holešovice

    * 13:00 – 17:00 h - otevření a prohlídka služebny MOP – Letná
    * 14:30 – ukázka práce psovodů, ukázka služebního zákroku pořádkové jednotky spolu s oddělením hipologie a kynologie (nejen pro děti, ukázka techniky speciální pořádkové jednotky - obrněný transportér, vodní stříkač, ukázka potápěčské techniky Poříčního oddělení PČR, vozidla linky 158

13:00 – 17:00 h

Služebna OŘ MP P7, Argentinská 1097/17, Praha 7 - Holešovice

    * Prohlídka služebny MP P7 a seznámení s provozem operačního střediska MP a dohledového pracoviště městského kamerového systému

13:00 – 17:00 h

HS 3 – Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 - Holešovice

    * Prohlídka nejstarší hasičské stanice v Praze (z r. 1942). Ukázky požární a vyprošťovací techniky

13:00 – 17:00 h

Bio Oko, Fr. Křížka 460/15, Praha 7 – Holešovice

    * Promítání tématických filmů a dokumentů (od 18:00 hodin snímek Zvuk hluku, Švédsko/Francie 2010)