Permanentka do Botanické zahrady pro obyvatele Prahy 8

Obyvatelům Prahy 8, přesněji z částí Bohnice, Čimice, Troja a Kobylisy, kteří mají v adrese trvalého bydliště uvedenu některou ze 174 vytipovaných spádových ulic (seznam uveden na jiném listě) této městské části, nabízí Botanická zahrada hlavního města Prahy jedinečnou nabídku – ROČNÍ PERMANENTKU ZDARMA.

Tento vstřícný krok ke všem sousedů je výsledkem vzájemné dohody mezi Magistrátem hlavního města Prahy, konkrétně panem Ivanem Kabickým, náměstkem primátora, ředitelem Botanické zahrady panem Oldřichem Vackem a starostou Prahy 8 Ing. Jiřím Janků.

Pro Magistrát hl. m. Prahy i Botanickou zahradu jsou dobré vztahy se sousedy prioritou.

Permanentky platné 1 rok od data vydání budou všem zájemcům splňujícím stanovená kritéria vydávány po celé léto počínaje pátkem 15. července, a to pouze na pokladně SEVER, denně od 9 do 19 hodin, po předložení občanského průkazu a pochopitelně na základě splnění podmínky s trvalým bydlištěm.

„Chceme tímto krokem obyvatelům žijícím v těsném sousedství Botanické zahrady ještě více zpřístupnit areál zahrady, ukázat jim klidné a udržované prostředí pro relaxaci a poznávání nebo třeba jen zpříjemnit průchod územím od Bohnic do Troje. Botanická zahrada má co nabídnout a já věřím, že nejen obyvatelé přilehlých čtvrtí se stanou jejími pravidelnými návštěvníky,“ doplnil náměstek pražského primátora Ivan Kabický, který má Botanickou zahradu HMP ve svých kompetencích.

Permanentka je určena pro vstup pouze na Venkovní expozici a má platnost 1 rok od data vydání. K vydání permanentky se příznivě vyjádřil i starosta Městské části Praha 8, Ing. Jiří Janků. „Rád bych poděkoval Magistrátu hlavního města Prahy a vedení Botanické zahrady za postoj, který nám umožní představit a zpřístupnit Botanickou zahradu pro široké spektrum veřejnosti naší městské části, “ řekl starosta MČ Praha 8 Ing. Jiří Janků .

Trojská zahrada každoročně na základě platného Generelu rozvoje schváleného Pražským zastupitelstvem HMP v roce 2002 přináší zajímavé novinky a změny, které do Zahrady přivedou nové návštěvníky, nebo díky kterým se ti stávající rádi a často vracejí. „Dalším vstřícným krokem bude zprovoznění dvou samoobslužných vstupů, které ještě zvýší prostupnost Venkovní expozice. Věříme, že během léta překonáme všechny technické problémy a do konce září bude tento unikátní odbavovací systém sloužit našim návštěvníkům,“ těší se Věra Bidlová z Botanické zahrady. Bezplatné permanentky bude pak možné vyměnit (opět zdarma) za čip, který bude fungovat i na samoobslužných vstupních místech.

www.praha7.cz