Praha 7 otevřela nový Dům pro seniory v Tusarově ulici

Ve čtvrtek 20. září 2012 se uskutečnilo otevření Domu pro seniory v ul. Tusarova 42. V rámci tohoto slavnostního aktu požehnal Domu pro seniory kardinál Dominik Duka. Praha 7 tímto završila realizaci jednoho z klíčových projektů posledních dvou volebních období.  

Výstavba Domu pro seniory byla zahájena 20. září 2010. Poklepání základního kamene se zúčastnil předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas. Na přípravě projektu Praha 7 pracovala již od roku 2007. Pro realizaci stavby byly vybrány pozemky po dvou staticky narušených objektech, k jejichž poškození došlo během povodní v roce 2002. 

„V Praze 7 v současnosti žije na 8.000 seniorů. Cílem a prioritou každého z nás by mělo být zajistit jim optimální podmínky pro spokojené a důstojné prožití podzimu života. Vždy bychom měli pamatovat na to, že mít zázemí v co nejpříjemnějším a nejbezpečnějším prostředí je nesmírně důležitou hodnotou, která tvoří kvalitu života nejen ve stáří,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.
 
„Městská část Praha 7 dlouhodobě eviduje řadu žádostí o přidělení obecního bytu ze zdravotních či sociálních důvodů, příp. o výměnu obecního bytu za menší. Vzhledem k tomu, že po dokončení privatizace zůstává v majetku obce pouze 16 bytových domů, není možné veškeré tyto žádosti pokrývat. Proto je v Praze 7 o Dům pro seniory skutečně velký zájem. Jsem velmi rád, že tato náročná výstavba proběhla podle plánů 
a podařilo se nám naplnit náš závazek významně navýšit bytový fond pro naše starší spoluobčany,“ řekl zástupce starosty Prahy 7 MUDr. Tomáš Kaštovský. 
 
V Domě pro seniory je situováno 66 bytů, z čehož je 6 bytových jednotek vyhrazeno jako náhradní ubytování pro případy nouze. Celkem zde může být ubytováno 72 osob. V současné době je již 50 bytů obsazeno.
 
Garsonky pro jednu osobou mají výměru 33 – 35 m², byty 1+1 mají výměru 43 - 45 m².  
 
Objekt sestává z 8 nadzemních a jednoho podzemního podlaží. První dvě nadzemní podlaží jsou určena nebytové funkci. V 1. nadzemním podlaží je vstup do objektu, ordinace lékaře a nebytové prostory občanské vybavenosti. Zde jsou situovány služby pro obyvatele domu i širší veřejnost, jako je provozovna kadeřníka či komunitní centrum. Ve 2. nadzemním podlaží je umístěna jídelna s příslušným zázemím a prostory rehabilitace. 
 
Ve 3. – 8. nadzemním podlaží jsou umístěny bytové jednotky a 6 společných prostor. Převaha bytů je řešena pro jednu osobu, na každém podlaží je koncipován jeden byt pro dvě osoby a další dvě bytové jednotky jsou vzájemně propojené. Dvě bytové jednotky na každém podlaží jsou rovněž navrženy tak, aby umožnily snadnou adaptaci pro osoby tělesně postižené. 
 
Podzemní podlaží je určeno především pro parkování vozidel uživatelů a zásobování. Dále je zde situováno technické zázemí (kotelna, strojovna vzduchotechniky atd.) 
a komplex prádelny.
 
Náklady na výstavbu Domu pro seniory činily 180 mil. Kč. MČ Praha 7 obdržela na realizaci tohoto projektu dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 6 mil. Kč.