Praha 7 zveřejnila dynamický rozpočet

Od dubna tohoto roku má veřejnost možnost využít detailní a přehledné kontroly nad financemi MČ Praha 7. Sedmá městská část zveřejnila na svých internetových stránkách dynamickou verzi rozpočtu v interaktivním formátu. 

„Dynamický rozpočet přináší občanům srozumitelný přehled hospodaření městské části. Nová aplikace umožňuje snadný přístup ke všem položkám letošního rozpočtu od graficky znázorněných příjmů a výdajů po plný detail. Věřím, že uživatelsky přívětivá struktura umožní každému rychle a pohodlně nalézt to, co jej v rozpočtu zajímá,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.

Dynamický rozpočet Prahy 7 je členěn do několika úrovní od základních grafických přehledů po jednotlivé položky příjmů a výdajů. 
 
Příjmová část rozpočtu je rozdělena na vlastní příjmy, dotace či daňové příjmy. Výdajová část je prezentována ve dvou variantách – dle jednotlivých odborů Úřadu 
 
MČ Praha 7 či dle kapitol rozpočtu. Výdaje jsou dále v detailu rozděleny na investiční a neinvestiční.
 
S interaktivním dynamickým rozpočtem se veřejnost může seznámit na internetových stránkách www.praha7.cz, přes odkaz na úvodní stránce v sekci „O Praze 7/Dynamický rozpočet“.