Rekonstrukce Letenského náměstí a ul. Milady Horákové

Od 2. 6. do 1. 9. 2012 budou na ul. Milady Horákové v úseku ulice U Sparty – Letenské náměstí včetně probíhat následující stavební práce: úplná rekonstrukce tramvajové trati, vozovek a chodníků, přeložky inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení a trolejové vedení. 

V průběhu září a října budou probíhat dokončovací práce na některých úsecích chodníků vč. výsadby zeleně, dále budou dokončovány práce ve vozovce v Letenském náměstí. Zde celkové práce trvají déle s ohledem na rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, které budou provádět jednotliví správci (PVS a.s., PPD a.s.).

ETAPA 2. 6. – 1. 7. 2012
 
MHD: Je zahájena výluka tramvajové dopravy, je zavedena zvláštní denní linka tramvají Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí. Dále je zavedena náhradní autobusová doprava Hradčanská – Letenské náměstí, pro noční provoz je zavedena autobusová linka Hradčanská – Strossmayerovo náměstí.
 
Automobilová doprava: Vozovka Milady Horákové je před objektem Molochov provozována obousměrně, pro každý směr jízdy je jeden jízdní pruh.
 
ETAPA 1. 7. – 1. 8. 2012
 
MHD: dochází k úpravě trasy linek s ohledem na vedení automobilové dopravy.
 
Automobilová doprava: zásadním opatřením je uzavření Letenského tunelu pro oba směry jízdy na celou délku této etapy. Je zavedena objízdná trasa Veletržní – Bubenská – Wilsonova. V prostoru křižovatky budou probíhat rozsáhlé rekonstrukce na inženýrských sítích v prostoru před Letenským tunelem.
 
ETAPA 1. 8. – 1. 9. 2012
 
MHD: dochází k úpravě trasy linek s ohledem na vedení automobilové dopravy.
 
Automobilová doprava: Je otevřen Letenský tunel, ve výstavbě zůstává tramvajové těleso v křižovatce Letenské náměstí. Doprava do centra je vedena po definitivní vozovce ul. Milady Horákové, vlevo Ovenecká, vpravo Veletržní. Doprava z centra je vedena v trase Veletržní – Korunovační, vlevo Jana Zajíce, U Sparty, vpravo Milady Horákové. Těmto směrům jsou přizpůsobeny i dopravní proudy z Letenského tunelu a z ul. Korunovační.