V dolních Holešovicích proběhla další bezpečnostní akce

Za účasti radního MČ Praha 7 Jaroslava Kopeckého proběhla ve středu 26. září 2012 v oblasti dolních Holešovic další z akcí zaměřených na bezpečnost a veřejný pořádek. Tentokrát bezpečnostní složky kromě veřejných prostranství věnovaly zvýšenou pozornost také nalévání alkoholických nápojů nezletilým a dodržování zákazu prodeje tvrdého alkoholu. 

„S cílenými akcemi zaměřenými na bezpečnost a veřejný pořádek v dolních Holešovicích jsme začali v létě tohoto roku. Rozhodli jsme se tak na základě dlouhodobého monitoringu dané oblasti, které ve spolupráci s městkou i republikovou policií věnujeme značnou pozornost. S řadou užitečných podnětů se na nás obracejí rovněž občané Prahy 7. Také díky nim by v polovině července realizován úspěšný zátah na dealery drog v Poupětově ulici. Na polovinu srpna byla následně připravena první plošná bezpečnostní akce zaměřená především na výskyt drog, hledané osoby či neoprávněný pobyt cizinců. Avizovali jsme, že v nastoleném trendu chceme dále pokračovat, a jsem rád, že se nám podobnou akci podařilo připravit v tak krátké době,“ uvedl radní MČ Praha 7 Jaroslav Kopecký. 

Další z bezpečnostních akcí v dolních Holešovicích se uskutečnila ve středu 26. září 2012 od 18 do 24 hodin. Zúčastnilo se jí 22 příslušníků Policie ČR a 9 strážníků městské policie, včetně dvou psovodů. Bezpečnostní složky se zaměřily především na veřejný pořádek, pátrání po hledaných osobách či výskyt drog. Kontrolovány byly také restaurace, bary a kluby. Zde policisté prověřovali dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a také v té době aktuální zákaz prodeje lihovin s obsahem alkoholu nad 20%.
 
Během této akce bylo zajištěno 6 osob a zadržena jedna osoba v pátrání na základě mezinárodních smluv.
 
„Všem zúčastněným složkám bych chtěl poděkovat za spolupráci. Zároveň bych chtěl touto cestou ocenit práci policistů, kteří se v sobotu 29. září podíleli na dozorování akce DIY Karneval za svobodnou společnost, v rámci níž se uskutečnil pochod přes podstatnou částí území Prahy 7. Přestože magistrát na poslední chvíli povolil změnu plánované trasy pochodu, podařilo se díky přijatým bezpečnostním opatřením celou situaci zvládnout bez významných komplikací,“ doplnil radní Jaroslav Kopecký.