V Praze 7 se uskuteční slavnostní předání čestných občanství

Ve středu 24. října 2012 od 16 hodin se v Letenském zámečku (Letenské sady 341, Praha 7) uskuteční slavnostní předání čestných občanství za trvalý přínos městské části Praha 7 a zvláštního ocenění městské části Praha 7.

„Udílení čestných občanství vnímám jako příležitost ocenit výjimečné osobnosti, jejichž díla a skutky po sobě zanechaly trvalou a nesmazatelnou stopu, a zároveň poděkovat těmto osobnostem za vše, co nejen pro sedmou městskou část vykonali,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.   

Čestné občanství za trvalý přínos MČ Praha 7 bylo na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 21. 8. 2012 uděleno:
 
§ Emilii Hukaufové – člence Sokola v Praze 7
§ Evě Roubíčkové – spisovatelce, autorce knihy „Terezínský deník“
§ Mgr. Anně Hurychové – pedagožce, bývalé ředitelce ZŠ Fr. Plamínkové
§ svob. v.v. Viktoru Wellemínovi – veteránovi II. světové války
§ Miloslavu Smotlachovi – politickému vězni komunistického režimu a funkcionáři Konfederace politických vězňů
 
Zvláštní ocenění za činnost mající vztah k MČ Praha 7 bylo na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 21.8.2012 uděleno:
 
§ Mgr. Radovaně Tesárkové – zakladatelce dětského divadelního souboru Ty-Já-Tr
 
Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů může podle § 10, odst. 2 městská část udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části, čestné občanství městské části.