Národní technické muzeum v Praze se znovu otevírá!

Po dlouhé čtyřleté rekonstrukci se Národní technické muzeum znovu otevírá! Od 16. února bude zpřístupněna část expozic v novém kabátě a moderním muzejním pojetí. Poprvé také dostanou svůj prostor sbírky architektury, stavitelství a odborníky vysoce ceněná sbírka polygrafie.

Množství historických architektonických modelů, plánů, projektů či stavebních artefaktů od 19. do 20. století najdete v expozici architektura, stavitelství a design. Ocitnete se tak v secesní či kubistické ulici s dobovou dlažbou, lavičkou, lucernou, fasádami a můžete nahlédnout do pracoven architektů vybavených originálním nábytkem. V expozici astronomie je prezentován soubor jedinečných astronomických přístrojů z 16.–20. století, doplněný originálními dokumenty, výkresy a mapami. Na funkčních modelech pochopíte principy historických měřících a pozorovacích zařízení.

Historický příběh automobilu, motocyklu, letectví, lodní či železniční dopravy v českých zemích dokumentují unikátní sbírkové předměty objasňující historické souvislosti vývoje dopravy a společnosti. Obdivovat zde můžete první československý automobil, vůz NW President z roku 1898. Dalším unikátem je letoun Kašpar JK z roku 1911, na kterém Jan Kašpar vykonal první dálkový let v dějinách českého letectví. Za pozornost stojí i automobil Tatra 80 z roku 1935, užívaný prezidentem Masarykem, a stíhací letoun Supermarine Spitfire LF Mk.IXE z roku 1945. Do osvobozené vlasti se s ním vrátili českoslovenští letci bojující ve Velké Británii.

Expozice tiskařství vás zavede do prostředí tiskařské dílny, která je vybavena originálními historickými stroji z 19.-20 století. Dojem umocňuje provozní zašpinění, vůně tiskových barev, originální pomůcky či matrice. Fotografický ateliér je vstupní součástí expozice Foto-kino. Jde o funkční maketu živnostenského fotografického ateliéru na denní světlo z přelomu 19. a 20. století. Najdete tu kolekci ateliérových, technických a salonních fotografických přístrojů, ale též další dobové rekvizity.   V druhé etapě muzeum otevře další připravované expozice   Foto kino bude obnovenou expozicí historie fotografické a filmové techniky, která má pracovat s návštěvníkem, působit na jeho smysly a pocity. Součástí expozice bude interaktivní prezentace českého trikového filmu či historických barevných fotografických technik. Technika v domácnosti představívývoj technických “pomocníků v domácnosti” v českých zemích od poloviny 19. století do současnosti. Hnací stroje a motory vás zasvětí do tajemství velkých energetických mechanických i elektrických strojů a hnacích jednotek dopravních prostředků. Některé z nich budou předváděny v chodu (parní stroje, stacionární spalovací motor Lorenz). Volné části expozice ve 3. a 2. suterénu Hornictví, uhelný a rudný důl, přístupné bez lektora, budou seznamovat návštěvníky s historií hornictví na našem území. Prohlídka rudného a uhelného dolu bude doplněna o zvukové vjemy a možností vyzkoušet si některé přístroje.

www.ntm.cz