Pražská muzejní noc v Národním zemědělském muzeu Praha

S T Á L É E X P O Z I C EJEDE TRAKTOR - SBÍRKA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NZM (stálá expozice, snížené přízemí – velký sál) - unikátní sbírka historických traktorů a dalších zemědělských strojů

PROGRAM:
S T Á L É   E X P O Z I C E
JEDE  TRAKTOR - SBÍRKA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NZM (stálá expozice, snížené přízemí – velký sál) - unikátní sbírka historických traktorů a dalších zemědělských strojů 

 
MALÁ MUZEJNÍ FARMA (dvůr, vchod i z Letohradské ul.)
1. živočišná část - ukázky chovu domácích zvířat - živí králíci, slepice a ovce
2. rostlinná část - malé políčko, na němž jsou k vidění různé zemědělské plodiny a další rostliny udržované od jara do podzimu ve stavu vegetace až do zimního klidu; v nejaktivnějším období růstu se zde nacházejí mj. všechny základní obiloviny, méně známé zemědělské plodiny, některé zeleniny a další zajímavé rostliny.

V Ý S T A V Y
KNEDLÍK - KLOSS- KNÖDEL  aneb Knedlíkové nebe (malý sál v 1. patře)
Výstava zapůjčená Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, která se zaměřuje na prezentaci gastronomického fenoménu bavorské a české kuchyně – knedlíku; zachycuje historii tohoto pokrmu v českém, německém i dalším evropském prostředí.
PATŘIČNÝ A HOSTÉ - O DŘEVĚ (velký sál v 1. patře)
Rozsáhlá výstava představuje dílo Martina Patřičného, umělce pracujícího se dřevem a jeho hostů. Přináší ukázky „těla“ více než čtyřiceti našich známých stromů a také stovky exponátů – od obyčejné dřevené kuličky až k velkým reliéfům.
KOUZLO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY IV. - kresby studentů ČVUT (1. patro, schodiště)
Výstava kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu „Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze. Studenti  představují své práce, vesměs obrázky sbírkových exponátů, které vznikly přímo v Národním zemědělském muzeu Praha.

D O P R O V O D N Ý   P R O G R A M
- prezentace, ochutnávky a prodej knedlíků (sál č. 14 ve zvýšeném přízemí - firma 
  SVOBODA – výroba domácích knedlíků)
- prezentace, degustace a prodej vína českých, moravských a zahraničních firem  
  (v expozici Jede traktor ve velkém sále ve sníženém přízemí - 19 – 01 hod.)
- stánkový prodej - občerstvení, suvenýry a dárkové zboží (muzejní dvůr - 19 – 24 hod.)
- stříhání ovcí – Karel Švarc, mistr ČR (Malá muzejní farma – dvůr NZM, začátek ve 21 hod.)


Kontakt: Mgr. Lubomír Maršík, public relations; tel.: +420 220 308 382; e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz; www.nzm.cz