VELETRŽNÍ PALÁC

Sídlo Sbírky moderního a současného umění NGPraha 7, Dukelských hrdinů 47, tel. 224 301 111Bezbariérový vstup.Spojení: tram 12, 14, 15, 17, st. Veletržní.Vstupné: základní 250 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 350 Kč.Prohlídku lze přerušit, vstupenka platí po celý den.V přízemí je možné navštívit internetovou kavárnu a restauraci.

Sídlo Sbírky moderního a současného umění NG
Praha 7, Dukelských hrdinů 47, tel. 224 301 111
Bezbariérový vstup.
Spojení: tram 12, 14, 15, 17, st. Veletržní.
Vstupné: základní 250 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 350 Kč.
Prohlídku lze přerušit, vstupenka platí po celý den.
V přízemí je možné navštívit internetovou kavárnu a restauraci.

EXPOZICE:
Umění 20. a 21. století. Mezioborová expozice umění 20. století představuje klíčové autory českého výtvarného umění v monografických profilech nebo ve výběru děl ze stěžejních období jejich tvorby.
Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahraničního umění 20. století.

Nepřehlédněte: od 8. dubna 2009 jsou pro veřejnost otevřeny nové expozice České umění 1890-1930 ve 3. a 4. patře Veletržního paláce.

VÝSTAVY:
Respirium 1. patra:
Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky. Do 7. 1. 2011.

3. patro – Grafický kabinet:
Jan Štursa. Do 27. 3. 2011.

Respirum 5. Patra:
Finalisté – 4. ročník/Cena NG 333 a Skupiny ČEZ.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění NG – tel. 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz.

PROGRAMY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ:
Středeční komentáře:
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (vstupné a poplatek za lektorský výklad). Doba trvání: 30-60 min. Max. počet účastníků je 30 osob. Místo setkání: u pokladny.

 1. 12. Maska hlava a střepiny světa – obrazy Pabla Picassa – 16.30 h

Komentované prohlídky k výstavě „Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“:
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (vstupné a poplatek za lektorský výklad). Doba trvání: 30-60 min. Max. počet účastníků je 30 osob. Místo setkání: pokladny.

12. 12. Gesto a výraz – Gabriele Münter, Ernst Ludwig Kirchner, Alexej von Jawlensky, Georg Baselitz, Karel Appel – 16 h

Komentované prohlídky výstavy „Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“ s kurátory a odborníky:
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (vstupné a poplatek za lektorský výklad). Doba trvání: 30-60 min. Max. počet účastníků je 30 osob. Místo setkání: u pokladny.
 
2. 12. Prohlídka výstavy s prof. PhDr. P. Wittlichem – 16 h
9. 12. Prohlídka výstavy s její kurátorkou PhDr. O. Uhrovou – 16 h

STUDIO:
Prostor ve výstavě „Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“ pro odpočinek, studium a vlastní tvorbu dospělých i dětí na téma uměleckých děl z výstavy.
KURZY DĚJIN UMĚNÍ:
Kurz dějin umění 19. a 20. století pro začátečníky:
Cena: jednotlivé vstupné 150 Kč, pedagogové 120 Kč, studenti a senioři 100 Kč. Doba trvání: 90-120 min. Rezervace: nutná.

 2. 12. Francouzský realismus – 16 h

Kurz dějin umění pro pokročilé:
Kurz probíhá jednou týdně vždy v úterý od 16 h. Doba trvání: 90-120 min. Rezervace nutná. Změna programu vyhrazena. Cena: jednotlivé vstupné na přednášky činí 150 Kč, pedagogové 120 Kč, studenti a senioři 100 Kč.

Téma: Světové umění mimo Evropu:

 7. 12. Umění Latinské Ameriky – 16 h
14. 12. Umění Orientu – 16 h

ABC moderního umění 20. století:
Cyklus komentovaných prohlídek výstavy „Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“, na kterém návštěvníci kurzu mohou poznávat moderní umění přímo před originály. Kurz probíhá jednou týdně vždy ve středu od 16 h. Rezervace nutná. Změna programu vyhrazena.

Cena: jednotlivé vstupné 150 Kč, pedagogové 120 Kč, studenti a senioři 100 Kč. Doba trvání: 90 min. Rezervace nutná.

 8. 12. Minimalismus, konceptuální umění a arte povera (R. Serra, Sol Lewitt, L. Fontana, M. Merz) – 16 h
15. 12. Současná malba (A. Kiefer, G. Richter, G. Baselitz) – 16 h

STUDIO:
Prostor ve výstavě „Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“ pro odpočinek, studium a vlastní tvorbu dospělých i dětí na téma uměleckých děl z výstavy.

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ:
Zajímá vás výtvarné umění a rádi sami tvoříte? Přijďte se inspirovat uměleckými díly 19. a 20. století. Předchozích znalostí ani zkušeností není třeba.
Cena: základní 150 Kč, snížená 130 Kč. Doba trvání: 180 min. Místo setkání: pokladny. Rezervace: nutná.

11. 12. Umělecká kuchařka – akvarelová dílna k výstavě „Monet – Warhol/Mistrovska dila z Albertina Museum a Batlinerovy sbirky“. Inspirací nám bude soubor G. Baselitze: Kochbuch. Výtvarnou dílnu povede MgA. Viktor Valasek – http://www.victorvalasek.dphoto.com – 14-17 h

Výtvarný kurz Cesta k mistrům:
Cena: jednotlivé vstupné za jeden den: 800 Kč, senioři a studenti 700 Kč; předplatné na 1 semestr (10 lekcí) 6 000 Kč, senioři a studenti 5 000 Kč. Rezervace nutná. Místo setkání: pokladny.
 4. a 5. 12. Světlo a stín – 10.15–17.15 h

SPECIÁLNÍ AKCE:
Otevřená výtvarná dílna pro všechny návštěvníky (od 7 let výše) k výstavě „Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“:
Cena: zdarma k platné vstupence či 80 Kč/1 osoba od 4 let (v ceně je vstupné, lektorské služby a výtvarný materiál). Doba trvání: kdykoli od 14 do 16.30 h.

5. 12. Toolbox – přijďte si vytvořit vlastní sadu fantaskního nářadí ze zlomků věcí pomocí frotáže, koláže a asambláže. Inspirací nám bude dílo Jima Dinea – 14-16.30 h

PROGRAMY PRO DĚTI:
Dětský výtvarný koutek:
Nově je pro tvořivou práci a oddech dětských návštěvníků Veletržního paláce a jejich dospělých průvodců připraven Dětský výtvarný koutek – samoobslužná výtvarná pracovna. Koutek naleznete v přízemí Veletržního paláce. Je přístupný kdykoli během otvírací doby (v případě mimořádných akcí může být výjimečně krátkodobě uzavřen).

Pracovní listy „Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi":
Listy dostanete zdarma u pokladny k zakoupené rodinné vstupence nebo ke vstupence dospělého doprovodu dětí. Úkoly a hádanky vás provedou expozicí českého umění 1900-1930 a jsou určeny dětem ve věku 3-6 a 7-11 let.

Hra Krabička poslední záchrany (KPZ):
Doporučený věk dětí 7-12 let. Více informací naleznete na http://www.ngprague.cz.

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ ATELIÉRY:
Ateliéry probíhají vždy ve středu od 16 hodin od září do června (mimo svátky, školní prázdniny apod.).

Výtvarný ateliér I (pro děti 6-9 let):
Termíny: 1., 8. a 15. 12. v 16 h

Výtvarný ateliér II (pro děti 10-14 let):
Termíny: 1., 8. a 15. 12. v 16 h

OTEVŘENÉ VYTVARNÉ HERNY:
Obě herny probíhají pravidelně každý týden, mimo školní prázdniny a státní svátky. Cena: 45 Kč/osoba starší 1,5 roku. Místo konání: ateliér ve 4. patře. Více informací na http://www.predobrazem.cz.

Otevřená výtvarná herna I (pro děti ve věku 1,5-3 roky):
Herna probíhá od podzimu pravidelně ve čtvrtek od 10 do 11.15 h (poslední vstup v 10.45 h).
 2. 12. Zmizme v zimě (V. Boštík) – lektorka Klára Hušková-Smyczková
 9. 12. Na hladině se něco děje (C. Monet) – lektorka Bára Škaloudová
16. 12. Potvorníci – lektorka Martina Pešková

Otevřená výtvarná herna II (pro děti ve věku 3-5 let):
Herna probíhá od podzimu pravidelně ve středu od 16 do 17.15 h (poslední vstup v 16.45 h).
 1. 12. Zmizme v zimě (V. Boštík) – lektorka Klára Hušková-Smyczková
 8. 12. Na hladině se něco děje (C. Monet) – lektorka Bára Škaloudová
15. 12. Potvorníci – lektorka Martina Pešková

OTEVŘENÉ ATELIÉRY PRO DĚTI I RODIČE:
Cena: 80 Kč/1 osoba od 4 let (v ceně je zahrnuto vstupné, poplatek za lektorské služby a výtvarný materiál). Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14 do 16.30 h.

11. 12. Plátno pro badatele k výstavě „Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“ Papír, plátno, dřevo patří mezi tradiční materiály používané umělci po staletí. Jak se pohled na ně změnil ve 20. století s vystavením děl Fontany, Knoebela či Rainera? Prožijte si s námi vznik obrazu pomocí řezání, napínání, vrstvení.  – 14-16.30 h
Podrobné informace o další nabídce výtvarných ateliérů na http://www.ngprague.cz.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU:
Více informací naleznete na http://www.ngprague.cz.

STUDIJNÍ MATERIÁLY PRO PEDAGOGY A ŠIROKOU VEŘEJNOST:
Uvažujete-li o návštěvě výstavy se svou třídou, využijte k přípravě Studijní materiály. Představí vám výstavu „Monet – Warhol/Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“ a aktivity, které lze realizovat přímo na výstavě či před nebo po její návštěvě ve třídě. Studijní materiály  jsou k dispozici zdarma na http://www.ngprague.cz.