Výstava Pod korouhví stříbrného lva

Nová výstava Národního zemědělského muzea Praha s názvem „Pod korouhví stříbrného lva“ (16. 7. - 12. 12. 2010) je věnována řeznickému a uzenářskému řemeslu. V Čechách dochází k většímu rozmachu řemesel a cechů od 13. století a mezi nimi právě řezníci postupně zaujali přední postavení.

Nová výstava Národního zemědělského muzea Praha s názvem „Pod korouhví stříbrného lva“ je věnována řeznickému a uzenářskému řemeslu. V Čechách dochází k většímu rozmachu řemesel a cechů od 13. století a mezi nimi právě řezníci postupně zaujali přední postavení.

V letošním roce si mj. připomínáme 700. výročí, kdy řezníci za obranu Prahy proti korutanským vojskům v roce 1310 získali od Jana Lucemburského do svého znaku stříbrného lva v červeném poli a rovněž obdrželi různé výsady a privilegia, která byla řeznickému cechu i dalšími panovníky potvrzována až do zániku cechovních zřízení v roce 1859, kdy byl vydán živnostenský řád. V 15. století se u řezníků objevuje dvouocasý lev s korunou na hlavě a v 16. století lev drží mezi tlapy řeznickou sekeru.

Koncepce výstavy NZM Praha je rozvržena do tří celků. První část pojednává obecně o historii řemesla, kterou doplňují unikátní fotografie z muzejního fotoarchivu a řada dalších předmětů ze sbírek muzea jako jsou vývěsní štíty, ceníky, reklamní poutače a jiné předměty, dokreslující historii tohoto oboru.
Další část výstavy se věnuje řeznickému cechu a jeho atributům. Nezapomnělo se ani na symbolického řeznického psa, který je zde představen originálním způsobem. Vystaveny jsou unikátní cechovní propriety (ferule, pohřební štít, pokladnice atd.) zapůjčené Muzeem hlavního města Prahy, ale i jedinečné řeznické slavnostní a pracovní stejnokroje ze sbírek Národního zemědělského muzea.

V této části je také samostatný celek věnován židovským řezníkům, kteří se řídili speciálními pravidly při zabíjení zvířat. Židovské muzeum v Praze  tomuto účelu zapůjčilo košérovací nože, brousky, košérovací desku, pečetidla, výjimečné fotografie a zejména přeložený zlomek dopisu z genize (místa bezpečného uložení) z Luže, vzkazující vtipnou formou řezníkovi, aby šel provést košerování. Tento unikátní dopis dosud ještě nebyl nikde publikován.

Poslední a zároveň největší část výstavy na řadě předmětů, dokumentů, obrázků a fotografií  představuje ukázky zpracování masa, od samotné porážky až k hotovým výrobkům. Nechybí zde instalace řeznicko - uzenářské provozovny z poloviny 20. století ani recepty na nejvybranější uzenářské lahůdky a ukázky uzenářských výrobků.

Celkovou atmosféru výstavy podtrhuje i neobvyklé a vtipné ztvárnění panelů v podobě poutačů řeznicko - uzenářských obchodů. Součástí výstavy bude také doprovodný program pro školy a soutěž návštěvníků o ceny.

Mediální partneři:
ČESKÝ ROZHLAS 2 - PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS - REGION, GASTRO HOTEL - Profi Revue,  MYSLIVOST, Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj, PRESSWEB, REVUE 50plus, Řeznicko – uzenářské noviny a  ZEMĚDĚLEC.

Kontakt: Mgr. Lubomír Maršík, PR/MARKETING, tel. +420 220 308 382,  e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz

www.nzm.cz