Pionýrská skupina Omega

Pionýrská skupina Omega vznikla 15. ledna roku 1996 jako organizační jednotka sdružení Pionýr (některé oddíly však mají delší tradici). Občanské sdružení je neziskovou organizací, která je ze zákona vytvořena za jiným účelem, než vytváření zisku, a také vedoucí našich oddílů a klubů pracují jako dobrovolníci – bez nároku na mzdu.

Pionýrská skupina Omega vznikla 15. ledna roku 1996 jako organizační jednotka sdružení Pionýr (některé oddíly však mají delší tradici). Občanské sdružení je neziskovou organizací, která je ze zákona vytvořena za jiným účelem, než vytváření zisku, a také vedoucí našich oddílů a klubů pracují jako dobrovolníci – bez nároku na mzdu.

Naše činnost je soustředěna do dvou lokalit v Praze. Oddíly mohou využívat klubovnu v Holešovicích (Tusarova 15, Praha 7), nebo druhou, v sídlištní zástavbě oblasti stanice metra Luka (Kettnerova 2057, Praha 13).

Oddíly vycházejí z všestranných nabídkových programů sdružení Pionýr. Jednou týdně probíhají oddílové schůzky, jednou měsíčně víkendová výprava. Během letních, jarních, podzimních (apod.) prázdnin jsou pravidelně připravovány i déletrvající akce – tábory. Podrobněji se o nich můžete dozvědět v plánu akcí oddílů či klubů.

Při zajištění činnosti využíváme podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Prahy 7. Úzce spolupracujeme se základní školou Tusarova 21 Praha 7.

Díky podpoře mají děti možnost účastnit se schůzek a otevřených akcí bezplatně, přispívají jen na pobytové akce, nebo když se rozhodnou patřit mezi naše členy (a zaplatí roční členský příspěvek). V každém případě je ale všem dětem nabídka našich aktivit otevřená nezávisle na členství.

Již od roku 2001 pionýrská skupina připravuje řadu akcí pro veřejnost. Pomocí nich chce přispět ke zlepšení nabídky činnosti ve volném čase dětí. Uveďme např. akci Hřiště není/jako silnice, či Odpoledne deskových her. Tradiční místo ve volnočasové nabídce na Praze 7 má otevřený sportovní klub Fit.

http://psomega.cz