Praha 7 hledá další varianty umístění nové radnice

Praha 7 zveřejnila výzvu k podání nabídek na umístění radnice sedmé městské části a jejích příspěvkových organizací. Cílem této výzvy je rozšíření stávajících variant řešení prostorové situace Úřadu MČ Praha 7, Kulturního centra Vltavská a Sdruženého ambulantního zařízení Praha 7.

„Tento postup navrhla Radě MČ Praha 7 pracovní skupina složená v prosinci minulého roku z nově zvolených zastupitelů napříč politickým spektrem. Záměrem je vybrat na základně odborných posouzení z co nejširšího spektra variant to nejvýhodnější řešení, které bychom následně mohli navrhnout zastupitelstvu ke schválení. Do celého procesu rovněž plánujeme zapojit občany prostřednictvím průzkumu veřejného mínění,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Městská část Praha 7 doposud obdržela tři nabídky na umístění nové radnice. Jedná se o dostavbu objektu „Argentinská hvězda“ od spol. PPF Property Limited, odkoupení a následnou rekonstrukci budovy bývalých Elektrických podniků v Bubenské ul. od spol. Orco Property Group a odkoupení Parkhotelu ve Veletržní ul. od spol. Neocity group CZ.

„Zmíněným subjektům výzvu rovněž zašleme pro doplnění veškerých náležitostí v ní uvedených, abychom u všech přijatých nabídek mohli posuzovat srovnatelné parametry,“ doplnil starosta Marek Ječmének.

V rámci zveřejněné výzvy Praha 7 prostřednictvím webových stránek a médií poptává administrativní prostory či prostory jiného charakteru vhodné k přestavbě nebo dostavbě pro administrativní účely, provoz polikliniky a  kulturního centra (sál pro 500 lidí výhodou). Celkem se jedná o cca 10.000m2 čistých ploch  bez schodišť, konstrukcí, výtahů, soc. zařízení atd. Přípustná je rovněž nabídka pozemku vhodného k výstavbě uvedeného objektu. Nabízené prostory budou určeny k odkupu či nájmu a následnému odkupu Městskou částí Praha 7. 

Součástí nabídky musí být doklad prokazující vlastnická práva subjektu k nabízené nemovitosti (plná moc, smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) a prohlášení, že zájemce na základě případné písemné výzvy zajistí na své náklady dispoziční studii radnice dle zaslaných podmínek. Celý záměr zřízení nové radnice Prahy 7 v nabízeném objektu musí být stavebně realizovatelný do 30. 9. 2013.

Zájemci podají své nabídky do podatelny Úřadu MČ Praha 7 do 15. 2. 2011 do 12,00 hod. Nabídky budou adresovány: Městská část Praha 7, Marek Ječmének, starosta MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7. Každá nabídka bude na obálce čitelně označena nadpisem „RADNICE  MČ Praha 7“.

„Věřím, že přijetí definitivního rozhodnutí, kam se úřad sedmé městské části, poliklinika a kulturní centrum přestěhuje, bude letos korunovat již téměř 17 let trvající snahu přesunout radnici a příspěvkové organizace Prahy 7 do vlastního objektu,“ řekl starosta Marek Ječmének. 

Úřad městské části Praha 7 nyní sídlí v pronajatých prostorách na nábřeží Kapitána Jaroše. Do této budovy se radnice přestěhovala z již nevyhovujícího objektu v roce 1993. Současný nájem vyprší již v roce 2015, po tomto datu se úřad může ocitnou bez jakýchkoli prostor.