Praha 7 odstranila problematické stromy na zahradě MŠ Kostelní

O víkendu 16. a 17. dubna 2011 došlo k pokácení osmi stromů v areálu MŠ Kostelní. Odstranění stromů bylo realizováno především z bezpečnostního hlediska, které bylo zohledněno v rámci plánování přístavby pavilonu pro dvě nové třídy.

„Rekonstrukce objektu MŠ Kostelní s dostavbou nových tříd pro 56 dětí patří mezi stěžejní investiční priority pro tento rok. Když jsme tento projekt plánovali, snažili jsme se zohlednit, aby prostorové řešení přístavby nezasáhlo žádný z hodnotných stromů v zahradě školky. Dle znaleckých posudků bylo nakonec rozhodnuto, že bude pokáceno pouze devět stromů, přičemž jeden byl odstraněn již na podzim minulého roku. Tyto stromy by s ohledem na svůj stav mohly do budoucna představovat bezpečnostní riziko pro hrající si děti,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.

V zahradě školky bylo odstraněno pět jilmů lysých a čtyři lípy srdčité. Zároveň zde budou přesazeny čtyři keře. Plánovaná výstavba se nedotkne žádné z cenných
a kvalitních dřevin.

Za pokácené stromy dojde k náhradní výsadbě, která se uskuteční v ulici Pplk. Sochora.  Zde bude letos instalováno 14 ks mobilních betonových nádob s okrasnými dřevinami a květinami.  

Připravovaná rozsáhlá rekonstrukce MŠ Kostelní s dostavbou nových tříd patří mezi stěžejní projekty v rámci rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání v Praze 7. V rozpočtu je na její realizaci vyčleněno 24 mil. Kč. Sedmá městská část zároveň žádá o dotaci hl. m. Prahy.