Praha 7 upravila okolí stanice Vltavská

MČ Praha 7 ve čtvrtek 14. října 2010 slavnostně zakončila úpravy okolí stanice MHD Vltavská, které zde probíhaly od počátku června tohoto roku. V rámci revitalizace celého prostoru zde došlo k výměně povrchu chodníků, rozsáhlým úpravám zelených ploch a pěšímu propojení s ul. Bubenská.

MČ Praha 7 ve čtvrtek 14. října 2010 slavnostně zakončila úpravy okolí stanice MHD Vltavská, které zde probíhaly od počátku června tohoto roku. V rámci revitalizace celého prostoru zde došlo k výměně povrchu chodníků, rozsáhlým úpravám zelených ploch a pěšímu propojení s ul. Bubenská.

„Záměrem realizovaných úprav byla kultivace této lokality, která představuje významný přestupní uzel MHD s vysokou frekvencí pohybu občanů. Zároveň jsme chtěli umožnit pěší propojení s ul. Bubenská, které zde doposud scházelo,“ uvedl zástupce starosty MUDr. Tomáš Kaštovský.

V rámci rekonstrukce okolí stanice Vltavská došlo k rozsáhlé úpravě zelených ploch. Proběhla zde dosadba záhonů a keřů. V části svahu nad stanicí metra byl položen umělý trávník. Zelené plochy byly opatřeny automatickou závlahou a kolem záhonů bylo instalováno nové oplocení. Do prostoru vedle tramvají byly osazeny mobilní květinové truhlíky. Kolem chodníku bylo zbudováno 6 nových osvětlovacích stožárů. Přibyly rovněž nové odpadkové koše a koše na psí exkrementy. Ve svahu byla zřízena cesta pro pěší a schodiště spojující stanice MHD s ul. Bubenská.

„Výsadba zeleně v této lokalitě bude nadále pokračovat. Ve druhé polovině listopadu bude zahájena výsadba nového stromořadí, jež má oddělovat zelené plochy od ulice Bubenská. Na jaře 2011 budou instalovány závěsné truhlíky s okrasnými květinami na sloupy veřejného osvětlení v ul. Antonínská,“ doplnil místostarosta Josef Neuberg.

Kromě revitalizace zelených ploch a obměně mobiliáře došlo na Vltavské rovněž k rekonstrukci povrchu chodníků. V současnosti proběhla 1. fáze týkající se chodníků v bezprostředním okol stanic MHD. Další fáze by měla zahrnout chodník dále k ul. Antonínská.

Revitalizace zeleně, zřízení nové cesty se schodištěm, nový mobiliář, osvětlení a automatická závlaha vyšly radnici celkem na 4,6 mil. Kč. Náklady na obě fáze rekonstrukce chodníků činí 7,2 mil. Kč.