Praha 7 zahájila výstavbu Domu pro seniory

Za účasti předsedy vlády RNDr. Petra Nečase byla v pondělí 20. 9. 2010 zahájena výstavba Domu pro seniory v Tusarově ulici, jež patří mezi klíčové projekty sedmé městské části v tomto volebním období. Radnice tímto krokem reaguje na stávající demografickou strukturu obyvatel Prahy 7, dopady deregulace nájemného i omezený stav bytového fondu městské části. Výstavba Domu pro seniory by měl být dokončena v květnu 2012.

Za účasti předsedy vlády RNDr. Petra Nečase byla v pondělí 20. 9. 2010 zahájena výstavba Domu pro seniory v Tusarově ulici, jež patří mezi klíčové projekty sedmé městské části v tomto volebním období. Radnice tímto krokem reaguje na stávající demografickou strukturu obyvatel Prahy 7, dopady deregulace nájemného i omezený stav bytového fondu městské části. Výstavba Domu pro seniory by měl být dokončena v květnu 2012.

„V Praze 7 v současné době žije cca 8000 lidí starších 65 let. Část seniorů bydlí sama, mnozí žijí v příliš velkých bytech, které si vzhledem ke své ekonomické situaci a stále rostoucím nájmům nemohou dovolit. Městská část Praha 7 eviduje řadu žádostí o přidělení obecního bytu ze zdravotních či sociálních důvodů, příp. o výměnu obecního bytu za menší. Vzhledem k tomu, že po dokončené privatizaci zůstává v majetku obce pouze 16 bytových domů, nejsme schopni veškeré tyto žádosti pokrývat,“ uvedla radní MČ Praha 7 Marcela Justová.

Radnice Prahy 7 již v roce 2005 nechala zpracovat studii, jejímž cílem bylo vytipovat vhodnou lokalitu ke zřízení objektu, jež bude sloužit k ubytování seniorů. Jako nejvhodnější byla schválena varianta v Tusarově ul. 42 a 44, na místě dvou staticky narušených domů, jež byly poškozeny během povodní v roce 2002.

„Na přípravě výstavby Domu pro seniory intenzivně pracujeme od roku 2007. Jsem rád, že se nám podařilo naplnit náš cíl zahájit stavbu již na podzim tohoto roku. Dům pro seniory by měl být otevřen v polovině roku 2012,“ řekl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.

Navržený objekt sestává z osmi nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Bude zde situováno celkem 60 bytových jednotek, přičemž většina z nich bude určena pro ubytování jedné osoby. Dvě bytové jednotky na každém podlaží jsou navrženy tak, aby umožnily snadnou adaptaci pro osoby tělesně postižené.

První a druhé nadzemní podlaží bude vyhrazeno nebytovým funkcím. Dle záměru radnice zde budou provozovány služby sloužící ubytovaným občanům i širší veřejnosti.

„Vše bude ještě podrobně naplánováno v průběhu realizace. Předpokládáme zde umístění stravovacího provozu, který by mohli využívat senioři z celé Prahy 7, ordinace lékaře, místností pro cvičení, rehabilitace, masáže či vodoléčbu, včetně nezbytného zázemí pro pečovatelky a zdravotní sestry,“ doplnil místostarosta MUDr. Tomáš Kaštovský.

Podzemní část objektu je určena k parkování. Ve vnitrobloku stavby bude umístěn parčík s vodním prvkem, lavičkami a altánkem.

Odhadované náklady na realizaci projektu činí cca 160 mil. Kč. V rozpočtu na letošní rok je na zahájení stavby vyčleněno necelých 45 mil. Kč. Financování projektu bude vícezdrojové s využitím různých dotačních titulů.