Strážníci-okrskáři z Prahy 7 získali lepší zázemí

Jen několik metrů od stanice metra Vltavská zajišťují strážníci-okrskáři nově 24hodinovou službu. Umožňuje jim to rozšíření okrskové služebny, v níž najde zázemí všech 16 okrskářů zajišťujících hlídkovou službu v rámci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 7.

Služebnu v Bubenské ulici jen nedaleko stanice metra Vltavská má Městská policie hl. m.  Prahy už dva roky. Dosud tu ale strážníci zajišťovali jen úřední hodiny. Po dohodě s majitelem objektu, společností Kolektory a. s. se ale podařilo významně rozšířit prostory služebny, která tak poskytne dostatek prostoru a možností pro nepřetržitou službu.

„Tuto vstřícnost od společnosti Kolektory a. s., a to jak co do postoje, tak materiální, velmi vítáme a oceňujeme. Služebna je totiž na velmi strategickém místě – v lokalitě významného uzlu pražské MHD, a právě takovým místům věnují strážníci zvýšenou pozornost. Rozšíření prostor služebny tak není o pohodlí strážníků, ale o tom, že budeme schopni lépe zajišťovat veřejný pořádek a bezpečí v této lokalitě,“ vysvětlil význam rozšíření okrskové služebny ředitel pražské městské policie Vladimír Kotrouš.

Společnost Kolektory a. s., v jejímž objektu služebna městské policie sídlí, nabídla uvolněné prostory městské policii a významně také pomohla se stavebními úpravami.

„Mohlo by se zdát, že Kolektory a městská policie nemají nic společného, nicméně opak je pravdou. S městskou policií spolupracujeme na zabezpečení kolektorů, ta spolupráce je dlouhodobá a vynikající. Proto jsme také velmi rádi pomohli s rozšířením služebny tady na Vltavské,“ dodal ředitel společnosti Kolektory a. s. Jan Svátek.

V nově upravené okrskové služebně tak nyní vykonává službu 16 okrskářů, jeden vedoucí okrsku a dva dozorčí okrsku. Strážníci tu mají pro výkon služby k dispozici dva elektroskútry a čtyři kola.

Kromě této služebny „úřadují“ okrskáři také ve služebně v Havanské ulici. Tady zajišťují úřední hodiny vždy ve středu od 16:00 do 18:00.

Praha 7 je rozdělena do osmi okrsků, které zajišťuje již zmíněných 16 okrskářů, z nichž několik zajišťuje také projekt „parkové policie“ – mají tedy jako okrsek místní park či lesopark. V rámci Prahy 7 funguje tento projekt ve Stromovce a v Letenských sadech. Kromě toho zejména v těchto parcích vykonává hlídkovou činnost deset strážníků jízdní skupiny.

„Jsem velice rád, že díky vstřícnosti společnosti Kolektory a. s. mohlo dojít k rozšíření okrskové služebny právě v lokalitě dopravního uzlu MHD Vltavská. MČ Praha 7 věnuje této oblasti s ohledem na bezpečnost a veřejný pořádek dlouhodobě zvýšenou pozornost. Radnice se zde zasadila mj. o zákaz prodeje alkoholu, loni jsme rovněž realizovali úpravu okolní zeleně s cílem zatraktivnit a zpřehlednit okolí stanic MHD,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének. 

Celá Praha je rozdělena do 289 okrsků, které zajišťuje 541 strážníků-okrskářů, z toho 30 okrskářů je v jízdních skupinách. Okrskáři zajišťují například dohled nad přechody pro chodce v blízkosti základních škol, spolupracují se školami na preventivním působení v okolí škol a školských zařízení, dohlížejí na místní záležitosti veřejného pořádku ve svěřeném okrsku a jsou občanům k dispozici v případě, že potřebují radu či informaci. Hlavní devízou okrskářů je přitom právě to, že působí právě v jedné neměnné lokalitě, díky čemuž mají vynikající znalosti místních poměrů a problémů.