V Praze 7 pokračuje kampaň věnovaná Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

V MČ Praha 7 se ve středu 6. 10. 2010 uskuteční informační kampaň s názvem „Odlepit se zde dna, pomůže Vám Sedma“, která je součástí akcí, jež v sedmé městské části od září probíhají v rámci Evropského roku boje proti chodbě a sociálnímu vyloučení.

V MČ Praha 7 se ve středu 6. 10. 2010 uskuteční informační kampaň s názvem „Odlepit se zde dna, pomůže Vám Sedma“, která je součástí akcí, jež v sedmé městské části od září probíhají v rámci Evropského roku boje proti chodbě a sociálnímu vyloučení.  Cílem celého projektu je kromě zprostředkování informací o sociální oblasti a řešení krizových životních situací také podpora organizacím, které na území MČ Praha 7 poskytují sociální služby.

V rámci programu k Evropskému roku boje proti chodbě a sociálnímu vyloučení se již v polovině září uskutečnily Barmanské hry ve Stromovce, jejichž součástí byl informační stan Prahy 7 o sociálních službách. Výtěžek realizované tomboly byl věnován na rozvoj sociálních služeb v Praze 7.

V návaznosti na tuto akci se v polovině září v KC Vltavská uskutečnilo setkání Rady MČ Praha 7 s občany, jehož hlavním tématem byla rovněž sociální oblast.

Vyvrcholení akcí k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení nastane ve středu 6. října 2010, kdy se v Praze 7 uskuteční program s názvem „Odlepit se zde dna, pomůže Vám Sedma“, na který dostala MČ Praha 7 dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Záměrem projektu je poskytovat cílovým skupinám obyvatel, mezi něž patří osoby bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, rodiny s jedním příjmem aj., co nejkomplexnější a nejsrozumitelnější informace o možnostech, jak se vypořádat s jejich nepříznivou situací, a odbourávat stereotypy, které v souvislosti s touto problematikou přetrvávají u široké veřejnosti,“ řekla radní MČ Praha 7 Marcela Justová.

Program bude rozdělen do dvou částí. Od 13 do 17 hodin proběhne u stanice metra Vltavská informační workshop za přítomnosti sociálních pracovníků. Zde budou k dispozici tištěné informační materiály, bude zde prezentována činnost neziskových organizací a přítomní odborníci budou s občany diskutovat na různá témata související se sociální oblastí. Workshopu se zúčastní mj. Farní charita, Armáda spásy, YMCA, Dům tří přání, Hewer či Otevřené srdce. Ve druhé části se od 19.30 hodin uskuteční koncert vážné hudby v kostele sv. Antonína, kterého se jako čestný host zúčastní také národní velitel Armády spásy v ČR mjr. Mike Stannett.

Praha 7 na přípravě akce spolupracuje s výrobním družstvem invalidů OPUS –V.D.I., které pro sedmou městskou část zajišťuje tisk brožurek a letáků, přípravu dotazníků a odbornou podporu při zajištění informační kampaně.