Společnost Neocity doložila potvrzení o probíhajícím jednání o Parkhotelu

Dnes v dopoledních hodinách proběhla na Úřadě MČ Praha 7 schůzka starosty Marka Ječménka se zástupci společnosti Neocity Towers, která 23. června předložila městské části nabídku na odkoupení Parkhotelu.

Dnes v dopoledních hodinách proběhla na Úřadě MČ Praha 7 schůzka starosty Marka Ječménka se zástupci společnosti Neocity Towers, která 23. června předložila městské části nabídku na odkoupení Parkhotelu. Spol. Neocity doložila potvrzení od SGR International Ltd., jež je majoritním vlastníkem Parkhotelu, že mezi oběma stranami probíhají vážná jednání o jeho odprodeji. Dle výstupů z dnešní schůzky by měla sedmá městská část do 28. července obdržet smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou mezi Neocity Towers a SGR International Ltd., na jejímž základě budou jednání dále pokračovat.

„Společnost Neocity předložila na dnešní schůzce dokument, v němž vlastník Parkhotelu potvrzuje, že s Neocity jedná o převodu obchodního podílu společnosti Parkhotel Praha s.r.o., který činí 99,9%. Je jasné, že toto potvrzení není právně závazným dokumentem, proto si městská část vyžádala předložení smlouvy o smlouvě budoucí podepsané oběma stranami. Tuto smlouvu by nám spol. Neocity měla doložit do 28. července. V okamžiku, kdy budeme mít právně potvrzeno, že se Neocity vlastníkem Parkohtelu skutečně stane, předložíme jim naše požadavky a veškeré podrobné specifikace pro novou budovu radnice,“ uvedl starosta Prahy 7 Marek Ječmének.

Praha 7 obdržela nabídkou od spol. Neocity Towers před zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7, která se uskutečnilo 23. června. Na tomto zasedání měla být původně projednána nabídka PPF Property Limited na výstavbu nové budovy radnice v Argentinské ulici. Tuto variantu zastupitelstvu doporučila pracovní skupina složená se zástupců všech politických stran, jež se touto problematikou detailně zabývala ve stávajícím volebním období. Toto projednání bylo s ohledem na výše uvedenou nabídku přerušeno.

Městskou část počátkem července zároveň opět oslovila společnost Orco s nabídkou na dlouhodobý pronájem budovy bývalých Elektrických podniků v Bubenské ul. Pracovní skupina variantu umístění radnice v tomto objektu na jaře tohoto roku nedoporučila jako finančně nevýhodnou.

„Od společnosti Orco jsme zatím obdrželi pouze dopis se základní nabídkou. O jejích podrobnostech začneme jednat 15. července,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Přijetí definitivního rozhodnutí, kam se úřad sedmé městské části, poliklinika a kulturní centrum přestěhuje, by mělo korunovat již téměř 17 let trvající snahu přesunout radnici a příspěvkové organizace Prahy 7 do vlastního objektu.

Úřad městské části Praha 7 nyní sídlí v pronajatých prostorách na nábřeží Kapitána Jaroše. Do této budovy se radnice sedmé městské části přestěhovala z dosavadního již nevyhovujícího objektu v roce 1993. Nájem přitom vyprší v roce 2015, po tomto datu se úřad může ocitnout bez jakýchkoli prostor.