Červené kontejnery se osvědčily

Nezisková organizace ASEKOL během prosince rozmístila po hlavním městě 100 červených kontejnerů určených na elektroodpad. Těchto kontejnerů, které nemají v Evropě nikde obdobu, je zatím po České republice rozmístěno 1 500 a další stále přibývají. Praha v srpnu dostala 22 kontejnerů na zkoušku, a protože se osvědčily, přibyla k nim nyní další stovka. Červené kontejnery mají především usnadnit občanům možnost zbavit se vysloužilých drobných elektrospotřebičů, které často končí ve směsném odpadu, kam ale rozhodně nepatří.

Při správném třídění elektroodpadu se spotřebiče dostanou k recyklaci, při níž se opětovně využije až 80 % všech materiálů. Navíc díky odbornému zacházení nedochází k uvolňování škodlivých látek, jako je např. rtuť a olovo. Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve směsném odpadu a na skládkách.

„Naším cílem je získat k recyklaci více drobných spotřebičů, protože většina jich bohužel stále končí ve směsném odpadu a to je velká škoda. Lidé totiž třídí, když je to pro ně jednoduché. Obvykle bohužel nechtějí kvůli drobnému elektru jezdit na sběrný dvůr. Červené kontejnery jsou proto ideálním řešením,“ uvedla Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

„Pro Pražany budou nové červené kontejnery i v letošním roce užitečným rozšířením ke stávající sběrné síti. Rozšíření počtu červených kontejnerů je logické, vždyť elektronická zařízení využíváme v běžném životě všichni stále častěji,“ řekl radní pro životní prostředí Radek Lohynský. „Občané, kteří budou ukládat vyřazená elektrozařízení do červených kontejnerů, podpoří životní prostředí tím, že výrobky budou zrecyklovány. Zároveň město i občané ušetří úkony a náklady spojené se svozem, což je v období úspor a rozpočtových škrtů pozitivní informace,“ dodal radní.

Společnost ASEKOL zavedla červenou jako novou barvu třídění. Podobné kontejnery na vysloužilý elektroodpad nejsou nikde v Evropě, přičemž Česko jich má zatím přes 1 500 a další stále přibývají. Díky zavedení tohoto způsobu sběru se společnosti ASEKOL podařilo sebrat již 645 tun elektroodpadu. Vhazovat do nich lidé mohou baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně). Recyklaci elektrospotřebičů zajišťuje kolektivní systém ASEKOL, baterií společnost ECOBAT.

„Věříme, že i Pražané se naučí třídit drobné spotřebiče stejně dobře, jako to dělají občané jiných krajů, kde se červené kontejnery skvěle ujaly,“ dodává Ansorgová.

Za uplynulých pět let vybrala v Praze společnost ASEKOL 10 500 tun elektroodpadu, Pražané mohou odevzdávat staré spotřebiče na sběrných dvorech a v prodejnách a servisech elektro, do tzv. E-boxů ve firmách a institucích nově i do červených stacionárních kontejnerů. Celkem je v Praze k dispozici na 600 sběrných míst. Další sběrné nádoby jsou umístěny ve 135 školách zapojených do projektu Recyklohraní.

zdroj: ČTK