Důvodem pro změnu práce jsou nejčastěji nemožnost kariérního růstu a zájem o lepší mzdu

Nízká míra nezaměstnanosti a hlad zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících vedou v současné době mnoho lidí k úvahám o změně zaměstnání. Po několika letech, kdy se lidé o práci spíše báli a změnit místo je přinutila většinou výpověď nebo opravdu závažné důvody, v současné době řada lidí mapuje své šance na trhu práce.   

Motivace ke změně místa je samozřejmě u různých lidí rozdílná, proto se zářijová anketa pracovního portálu Profesia.cz zaměřila na nejčastější důvody, kvůli kterým lidé o změně místa uvažují. Z jejích výsledků vyplývá, že nejčastějším impulsem pro změnu místa jsou v Česku nemožnost kariérního růstu ve stávajícím zaměstnání a touha po lepším finančním ohodnocení.

Zaměstnanci v ČR jsou podle průzkumů poměrně konzervativní, časté střídání zaměstnavatelů je u nás vnímáno spíše negativně. V anketě Profesia.cz z konce loňského roku dokonce více než pětina dotazovaných (21 %) považovala za optimální u jednoho zaměstnavatele setrvat více než 11 let a téměř třetina respondentů (31 %) jako ideální dobu uvedla 4-6 let. Pracovní trh se ale mění, zaměstnanci už nemají strach o místo a jsou pozitivněji naladění ke změnám. Zvláště lidé do 30 let nemají se střídáním zaměstnání problém - největší fluktuaci vykazují podle údajů Profesia.cz absolventi těsně po škole, ve věku 20 až 26 let.

„V posledním roce se trh práce v ČR výrazně mění, nedostatek pracovníků zaznamenáváme v širokém spektru oborů a profesí a firmy tomu přizpůsobují své náborové strategie,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Výrazně se změnil postoj k přijímání absolventů, firmy lákají zaměstnance na zajímavé bonusy a pobídky, zaměstnanci se přestávají bát jít za lepší nabídkou. Trendem je i snaha o lepší vyvážení pracovního a soukromého života, případně tendence od základu změnit svůj profesní život a živit se tím, co daného člověka baví.“

A proč tedy lidé chtějí měnit místo? Výsledky zářijové ankety na Profesia.cz dokládají, že nejčastější motivací jsou lepší vyhlídky na kariérní růst, respektive jejich absence na stávajícím místě, jak uvedlo 35 % respondentů. Necelá třetina (31 %) lidí chce lepší finanční ohodnocení, pro 15 % respondentů je jejich práce příliš stresující nebo časově náročná, 12 % nebaví a 7 % si nerozumí s kolegy nebo nadřízenými.

Příležitostí pro ty, kteří uvažují o změně místa, je největší veletrh práce u nás – Profesia days 2016. Ten se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2016 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany. V poradenské zóně mohou jeho návštěvníci zdarma využít kariérní, osobnostní i pracovně-právní poradenství. Případně mohou zmapovat své možnosti na trhu práce a oslovit přímo potenciální zaměstnavatele. Více na www.profesiadays.cz